Opravárenský rok 2019 v KHT Zvolen:

   Okrem pri verejnosťou obľúbených nostalgických jazdách, ktoré sme sami organizovali, resp. sme sa zúčastnili podujatí na základe pozvánky organizátorov, sme sa počas celého roku pravidelne stretávali a snažili sme sa zverené historické vozidlá opravovať a udržiavať. Počas roku 2019 boli na vozidlách a zariadeniach prevedené nasledovné opravy rôzneho rozsahu:

   Motorový vozeň M 131.1053

   Ukončená oprava MV spodku + GO motora, pojazd bol oklepaný a nastriekaný čiernym náterom.

   Po oprave prebehla skúšobná jazda a 71 ročný motorový vozeň sa opäť zaradil medzi prevádzkové železničné exponáty.

   Skompletizovaný a základným náterom opatrený pojazd - marec 2019


   Motorový vozeň M 240.086:

   Na motorovom vozni v prvej polovici nanesením vonkajšieho náteru bola dokončená náročná oprava značne koróziou poškodenej skrine vozidla, ktorá pozostávala vo výmene pozdĺžnikov po oboch stranách vozidla, oprave čiel vozidla, výmene komplet rebrovanej konštrukcie strechy ako aj krycieho plechu strechy, spevnenie skrine vo vybraných miestach a lokálne opravy vonkajšieho oplechovania a podláh vozidla.

   Prebehla demontáž prevodovky a ostatných strojov z pomocného rámu za účelom jeho opravy. Rám bol zbavený starých náterov, prebehla na ňom defektoskopická a rozmerová kontrola, pričom všetky zistené nedostatky ako trhliny a nerovnosti boli opravené. Značne poškodené prvky boli vymenené za nové. Boli vyrobené nové silentbloky odpruženia pomocného rámu voči skrini vozidla.

   Bola prevedená defektoskopia závesiek pomocného rámu, kde boli všetky závesky vyradené a preto bola objednaná výroba nových závesiek.

   Bola vykonaná oprava dobíjacieho dynama a tiež oprava skriní AKB.

   Pôvodný spaľovací motor M 240.086 je poškodený, bude nahradený novým motorom. Pre tento účel prebehla v roku 2019 prestavba náhradného motora 930.52 na T 930.4.

   Motorový rušeň T 678.012:

   Postupne prebiehali práce na oživení lokomotívy, bola vymenená značne poškodená elektrická kabeláž k elektromotoru chladenia vedľajšieho vodného okruhu. V ŽOS Zvolen prebehlo kontrolné váženie rušňa, ktorému predchádzalo vyviazanie závesov podvozku a ich defektoskopická kontrola s kladným výsledkom.

   Na palivovej nádrži boli opravené trhliny preplátovaním s následnou defektoskopickou kontrolou.

   


Trhliny dna palivovej nádrže T 678.012 sú už vyvarené, dno zosilnené 4mm hrubým plátom plechu, pripravené na defektoskopickú skúšku.


   Najväčším problémom bola výmena poškodeného TM, kde bolo potrebné zohnať typovo zhodný trakčný motor a ten vymeniť za poškodený.

   Motorový rušeň T 212.0631:

   Bola prevedená malá motorová prehliadka a na rušni prebieha oklepávanie skrine pred budúcim lakovaním.

   


Starých vrstiev laku zbavená väčšia časť motorovej lokomotívy – september 2019


   Parná lokomotíva 354.1178:

   Počas roka bol opravená výfuková dyšna Giesel, ťahané nové rozvody vzduchu a osadené novovyrobené hlavné vzduchojemy, sponzorsky vyrobené spoločnosťou ZASTROVA a.s. Spišská Stará Ves.

   


Opravená a skompletizovaná dyšna Giessel parného rušňa 354.1178


   Na rušeň bola osadená parná turbínka, ktorú opravili kamaráti s SVV Vrútky. Tiež došlo ku kompletovaniu potrubia na výfukovú paru, opravu odolejovača a vyčisteniu a osadeniu chýbajúceho napájača na výfukovú paru, ktorý opravil a nezištne daroval prvotný záchranca tejto lokomotívy p. Vencl.

   Boli vyrobené príruby na potrubia pripojenia napájača a zakúpené vypúšťacie vodné kohúty zadného vodojemu.

   Pán Štraub dal vyrobiť chýbajúci atypický piestny krúžok, ktorý bol nasadený na piest. Postupne prebieha montáž potrubia parného kúrenia smerom k prednému čelu lokomotívy

   


Nasúvanie piestnych krúžkov na piest pravého parného stroja


   Prípojný vozeň BDlm 6-2093:

   Do vozňa boli zakúpené nové AKB.

   Služobný vozeň Dd 6-4077:

   Z dôvodu veľkých bočných posuvov drevenej konštrukcie počas jazdy, sme začali s opravou zadného čela vozňa, ktorá bude spojená so zosilnením a výmenou poškodených nosníkov a zároveň bude cieľom tejto opravy aj prinavrátenie pôvodného vzhľadu čela a neskôr aj celému vozňu.

   


Odstrojené čelo služobného vozňa Dd 6-4077


   Trambus ŠKODA Š 706:

   Na trambuse bolo vyrobené nové výfukové potrubie a nový tlmič výfuku. Bol opravený náhon tachografu a prevedená výmena prevádzkových náplní. Automobil prešiel koncom roka periodickou STK.

   Osobná motorová drezina Tatra Dm4

   
Na motorovej drezine pokračuje oprava náprav.

   Priestory kde pôsobíme:

   Počas roka sme kompletne opravili rozpadnuté podložie kanála č. 12 v rotunde a tým pádom je možné využívať ďalšiu koľaj na zakryté deponovanie vozidiel.

   


Vymenené podvaly na kanáli č. 12, nasleduje upevňovanie koľajníc.


   Záver

   Vyššie sú v kocke zhrnuté väčšie opravy, ktoré sa nám podarilo realizovať v roku 2019. K tomu je potrebné pripočítať množstvo drobných úkonov pravidelnej údržby a odstránenie drobných prevádzkových porúch na vozidlách, ktoré sa v priebehu roka ukázali na trati. Aby sa toto všetko podarilo, je k tomu niekedy potrebná priazeň ľudí na správnom mieste, ale predovšetkým je potrebné tomu venovať veľa času a trpezlivosti, preto radi medzi sebou privítame každého nového záujemcu so snahou vyskúšať si starostlivosť o historické železničné unikáty a chuťou priložiť ruku k dielu.

   Napriek akémukoľvek vynaloženému úsiliu je vždy potrebné nejaký materiál kúpiť, nejakú prácu dať urobiť dodávateľským spôsobom, napríklad z dôvodu potrebnej náročnej technológie ktorú nemáme, čo môžeme realizovať aj vďaka Vašim darom v rámci poukázania 2 percent, o ktoré sa aj v roku 2020 znovu uchádzame.


Článok kfk

TOPlist