2% z daní v roku 2021

Pozor!!!
   Dve percentá z našich daní predstavujú čiastku, ktorú nemusíme odviezť do štátnej pokladnice, ale môžeme ju venovať niektorej z neziskových organizácii, ktorej určite veľmi pomôže. Subjektom, ktorý spĺňa tieto parametre a je riadne zaregistrovaný v Zozname prijímateľov 2 % z daní na rok 2020, je aj Klub historickej techniky pri RD Zvolen.

    Ak Vás zaujala záchrana histórie železníc, či nadchla romantika jazdy v parnom vlaku a chceli by ste aj Vy nezištne prispieť k jej zachovaniu, môžete tak urobiť i venovaním 2 % z Vašich daní práve občianskemu združeniu Klub historickej techniky. Aj zdanlivo malá čiastka je dôležitá a pomôže. Obrazne povedané môže táto malá čiastka poslúžiť na nákup chýbajúcej skrutky, či matice, ktorú sa na rušeň podarí osadiť práve vďaka Vám.

    Ako venovať 2 % z daní:

    Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov:

 1. Do 15.02.2020 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
  1. 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2020 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  2. 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2020 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2020 dobrovoľnícky pracovali.
 4. Vyberte si jedného prijímateľa zo Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2021.
 5. Prečítajte si pozorne celé Vyhlásenie.
 6. Údaje o Vami vybratom prijímateľovi napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať.
 7. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2021 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
*Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!
Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2020:
 1. Vyberte si jedného prijímateľa zo Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2021, ktorému chcete poukázať Vaše % zo zaplatenej dane, minimálna výška v prospech prijímateľa je 3 €.
 2. Vypočítajte si:
  1. 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2019 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  2. 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2010 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2020 dobrovoľnícky pracovali.
 3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete v Zozname prijímateľov pri organizácií, ktorú ste si vybrali.
 4. Riadne vyplnené daňové priznanie** doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.2021) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
** Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!
Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Spoločné poznámky:
Tlačivo na poukázanie 2% bude čoskoro zverejnené.
Vyhlásenie o poukázaní 2% pre KHT si možete stiahnúť tu: 2021_vyhlasenie_kht.pdf.
Fyzické osoby poukazujú v roku 2021 2% z dane, dobrovoľníci môžu poukázať až 3% z dane!
Do kolónky ROK sa píše 2020
Tlačivá sa podávajú výlučne na daňový úrad podľa Vášho bydliska
Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
IČO prijímateľa sa do kolóniek vypisuje zľava. Ak organizácia nemá SID, kolónky na SID nechajte prázdne.

Obchodné meno, alebo názov: Klub historickej techniky pri Rušňovom depe Zvolen
   
Sídlo: Môťovská cesta 1, 960 01 Zvolen
   
Právna forma: občianske združenie
   
IČO: 319 22 830


   Ď A K U J E M E
Vám za pomoc pri záchrane histórie


Zdroj informácií:www.rozhodni.sk; Napísal: KHT

TOPlist