T466 0253

   Diesel-elektrické lokomotívy rady 735 ex, T 466.0 výrobcu ZŤS Martin tvorili v rokoch 1972-2000 kolorit našich regionálnych tratí , kde zabezpečovali takmer všetku dopravu. Po roku 1990 boli postupne odstavované z prevádzky a pristavované na modernizáciu alebo na zoštrotovanie. Posledné boli do prevádzky nasadzované  RD Žilina a to do októbra 2000, kedy bolo prijaté rozhodnutie o ukončení ich prevádzky na ŽSR. Pred lokomotívami bol len jeden osud – zošrotovanie. Našťastie dve lokomotívy sa podarilo zaradiť do stavu Muzejno-dokumentačného centra Bratislava a tým zachrániť pre budúce generácie. Jedna lokomotíva 735.253 ex. T 466.0253 sa takto ocitla 10.8.2001 vo Zvolene ako múzejná lokomotíva daná do opatery KHT Zvolen s cieľom uvedenia rušňa do prevádzkového stavu.

   Aj keď oprava lokomotívy sa vykonávala aj v rokoch 2001-2008, bolo to skôr také latentné štádium opravy, nikdy sa oprava riadne nezačala. Až prišla sobota 9. februára 2008.

   V tento deň sme organizovali jazdu mimoriadneho parného vlaku v trati Zvolen – Krupina -Šahy. V noci pred jazdou došlo na parnej mašinke 422.0108 k neopraviteľnej poruche kompresora a vlak musel byť v trati Zvolen – Krupina vedený ďalším historickým vozidlom – Cénulou T 678.0012. Našťastie v traťovom úseku Zvolen - Krupina má Cénula T 678.0012 prechodnosť a vlak sme odviezli.

   Nemožnosť nahradiť parnú lokomotívu 422.0108 inou lokomotívou s tou istou skupinou prechodnosti ako aj neustále sa zmenšujúci počet tratí ŽSR, na ktorých ma Cénula T 678.0012 prechodnosť, boli hlavným impulzom k znovu oživeniu dieselovej lokomotívy T 466.0253.

   Ako však vykonať opravu vozidla, keď klub nemá technológie na vykonanie odborných prác napr. lakovanie a členovia klubu v pravidelnej prevádzke vo Zvolene toto vozidlo takmer nezažili a o finančných prostriedkoch ani nehovoriac. S prosbou o pomoc sme sa 21.2.2008 obrátili na vedenie Železničných opravovní a strojární Zvolen a.s.. Po rokovaní s vedením ŽOS Zvolen a.s. sme dostali prísľub vykonania náteru v ŽOS Zvolen a.s. a to podľa voľnej kapacity lakovne.

   Po tomto rokovaní svitla nádej že „Pišta“ sa pohne vlastnou silou. Do termínu prístavby na vykonanie náteru sme v podmienkach KHT začali čiastočne odstraňovať starý náter z podvozkov a dverí. Na tejto činnosti sa podieľali hlavne mladší členovia klubu. Za všetkých by som na tomto mieste chcel pripomenúť aspoň jedného - Norberta Hronca, ktorý už nie je medzi nami.

   Oprava náteru bola jednou z celého druhy čiastočných opráv, ktoré bolo nutné vykonať. Náter je krásny ale bez opraveného spaľovacieho motora a elektrickej výzbroje sa mašinka nepohne. A spaľovací motor nášho „Píštu“ sa netočil od doby zastavenia prevádzky lokomotív rady 735 ex T 466.0 v októbri 2000 to jest viac ako 8 rokov, niekoľkými pokusmi o opravu bol rozobratý a časť potrubí bola potrhaná mrazom. Našťastie, podarilo sa nájsť zapálených ľudí ochotných pomôcť. Ľudí, ktorí mašinky tohto radu poznali. Takýchto ľudí sme našli v Rušňovom depe Lučenec, kde boli vozidlá rady 735 ex. T 466.0 nasedené ako jedny z prvých priamo z výroby a jazdili až do konca pravidelnej prevádzky. Za asistencie p. Jána Lajtoša, Jána Zvaru a Petra Černého bola vykonaná prehliadka vozidla a určený spôsob opravy.


T466 0253 v ŽOS Zvolen po naštartovaní, keď niekoľko rokov sa motor nepohol

   Čas rýchlo bežal a ani sme sa nenazdali a bolo tu ráno 2.júna 2008 a telefón zo ŽOS Zvolen a.s.: „ Môžete pristaviť Pielstika na náter“. Okamžite sme v spolupráci zo ZSSK Cargo Slovakia a.s. zabezpečili prepravu „Pištu“ do ŽOS. Po dlhom čakaní nakoniec „Pišta“ 2. júna o 10.30 hod prekračuje bránu ŽOS Zvolen a.s. na opravu. Po prehliadke vozidla v ŽOS Zvolen bolo rozhodnuté, že pred vykonaním náteru je nutné oživiť spaľovací motor. Prišla dlho očakávaná chvíľa opravy motora. Postupne boli opravené potrhané rúry vodného okruhu, vymenené všetky gumené hadice, priechodky, tesnenia, skontrolovaný kľukový mechanizmus, zmontované sacie a výfukové potrubie, doplnený olej, vymenené akumulátorové batérie, skontrolované štartovacie a riadiace obvody ,.... A množstvo dôležitej práce, ktorú bolo nutné vykonať pred tým, ako bolo možné zatlačiť tlačítko štartu. Tento okamih nastal 27. Júna o 12.39 hod kedy na prvý pokus motor ožil a začal vydávať svoj typický zvuk. Okrem kolegov z depa Lučenec nemôžeme zabudnúť na pomoc pracovníka ŽOS Zvolen a.s. p. Milana Bobora, ktorý nám pomohol pri oprave a oživení motora.


Preprava T466 do ŽOS Zvolen

   Po úspešnom prebudení spaľovacieho motora „Pištu“ a  čiastočnom oživení pokračovala oprava vykonaním náteru vozidla. Aký náter však zvoliť? V čase opravy už bol v Poprade prevádzky schopný druhý piestik - T 466.0254 , ktorý mal posledný unifikovaný náter. Modrý náter prvej série nepripadal do úvahy a tak jedinou možnou alternatívou bol červený náter zo žltými pruhmi. Aj keď takéto farebné riešenie náš „Pišta“ nikdy z výroby nemal, nakoniec toto farebné riešenie zvíťazilo. Jedným z argumentov pre to farebné riešenie bol ten, že do Vozebnej stanice Lučenec boli dodané lokomotívy priamo zo ZŤS Martin n. p. v tomto farebnom riešení a aj Vozebná stanica resp. depo Lučenec bola v čase opravy nášho „Pištu“ už tiež minulosťou.

   Náter sa vydaril. Šikovné ruky lakýrnikov Lakovne ŽOS Zvolen a.s. vykonali kus roboty s vynikajúcim výsledkom. Starý náter z kapôt sa odstraňoval manuálne a dvere a kryty boli otrýskané. Výsledok prekonal očakávanie.


T466 v ŽOS Zvolen po laku

   Po zmontovaní kapôt sa „Pišta“ 6.8.2008 vracia do priestorov Východnej remízy na dokončenie montáže a kompletizáciu vozidla. Na dokončenie bolo málo času – termín Pretekov parných lokomotív sa blížil nezadržateľným tempom , ale podarilo sa.

   Hodina pravdy nastala 10.9.2008 kedy absolvoval svoju prvú jazdu ako historické vozidlo. Stalo sa tak na trati Zvolen – Hronská Dúbrava a spoločnosť mu robila opäť Cénula T 678.0012. Všetko dopadlo tak ako malo a nič nebránilo slávnostnému predstaveniu verejnosti. Tento okamih prišiel dňa 13.9.2008, kedy na točňu T1 depa Zvolen vyšiel vynovený „Pišta“ 735.253 ex. T 466.02543 a zaradil sa tak medzi prevádzkyschopné muzeálne lokomotívy. Svoje prvé kroky a neskôr  kilometre na koľajach vykonal „Pišta“ pod dohľadom rušňovodiča Pavla Kučeru z Rušňového depa Lučenec.

   Počas muzeálnej prevádzky zavítal do mnohých kútov Slovenska a pozrel sa aj za hranice. Nestratil sa v Budapešti a potrafil aj do Szecseny, prišiel kúsok od Viedne a prešiel niekoľko Českých luhov a hájov. Všade kde príde budí zaslúženú pozornosť svojím náterom a typickým zvukom komôrkového motora Piestick. Dôstojne reprezentuje majstrovstvo našich konštruktérov ale aj tých, ktorí mu pomohli k opätovnému návrtu na koľaje a tých, ktorí sa oň s láskou starajú.

   Poďakovanie za pomoc pri sprevádzkovaní vozidla patrí Železničným opravovňam a strojárňam Zvolen a.s., Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia a.s., Stredisko ÚaO Zvolen a všetkým nemenovaným, ktorí prispeli k úspešnému dokončeniu opravy.

   Ďakujeme všetkým, ktorí nezištne pomohli pri návrate „Pištu“ T 466.0253 na koľaje.


Napísal: Ing. Peter Oravec

TOPlist