1994-2014 : 20 rokov múzejníctva vo Zvolene

   Snaha o zachovanie muzeálnej lokomotívy vo Zvolene siaha do konca 80-tich rokov minulého storočia. Jedným z takýchto počinov bolo dosadenie pôvodného náteru na vtedy pravidelne prevádzkovaný rušeň T 679.0015 jazdiaci v tom čase už v nákladnej doprave. Náter bol vykonaný v priestoroch rušňového depa formou dobrovoľných brigád partiou mladých rušňovodičov a ich pomocníkov prevažne z radou vtedajších zväzákov. Rušeň bol neskôr nasadený do turnusovej skupiny 13T a zabezpečoval takzvaný Krupinský postrk personálne obsadzovaný práve týmito aktivistami.

   Ďalším medzníkom bola snaha o získanie a sprevádzkovanie parnej lokomotívy zachránenej pred plameňmi autogénu v nejakom kovošrote a určenou na zachovanie pre budúce generácie. Tak sa partia rušňovodičov a nadšencov pobrala do Bratislavy do pamätníka dopravy /neskôr MDC/ prehliadnuť a vybrať nejakú lokomotívu, ktorá by bola neskôr presunutá do Zvolena a tam by v tamojšom RD na nej prebehla oprava do prevádzkového stavu. Voľba padla na veľkú tendrovku 354.1178. Zápisy z vtedajšej komisionálnej prehliadky však poukazujú na veľké množstvo chýbajúcich dielov, silné násilné poškodenia a celkové opotrebenie zachráneného stroja. Napriek tomu si táto partia na opravu lokomotívy trúfa a dúfa, že s podporov vedenia RD sa ju podarí aj realizovať. Prichádza však rok 1989 a s ním aj zmena politickej klímy v Československu, ktorá prináša pre vtedajšie ČSD ťažké časy. Zrazu nie je pochopenie na riešenie problémov, ktoré by dotiahnutím parnej lokomotívy do Zvolena nastali. A tak načas utícha snaha o založenie múzejníctva v takom silnom železničiarskom regióne akým je Zvolen.

   Semienko je už však zasiate a čaká na tú správnu dobu aby mohlo vyklíčiť. Dňom kedy sa to stane je 11. február 1994. V nočných hodinách po dlhej strastiplnej ceste z Bratislavy prechádza hranicou RD Zvolen nehodový vlak v ktorom sú prepravované studené parné lokomotívy 399.005 „Litva“ a 422.0108 „Malý Býček“.

   Na „Malom Býčkovi“ začne takmer okamžite prebiehať oprava, ktorá by mala zabezpečiť jeho sprevádzkovanie. Jednou z podmienok je však výmena jeho neopraviteľného kotla za kotol nachádzajúci sa v lokomotíve 422.012, ktorá je umiestnená na pomníku v areáli ŽOS Zvolen ako spomienka na poslednú opravenú parnú lokomotívu v tamojších dielňach. Po rokovaniach z vedením ŽOS je dohodnuté, že sa 422.012 zapožičia do RD Zvolen, kde prebehne výmena kotla a po nej sa 12-tka vráti späť na pomník do ŽOS. Smutnou skutočnosťou sa v roku 1995 stane rýchle zošrotovanie T679.0015, ktorú sa nepodarí získať pod ochranné muzeálne krídla.

   V roku 1996 sa výmena kotlov uskutoční. Opravu prevádzajú väčšinou rušňovodiči-inštruktori v spolupráci z pracovníkmi nehodového vlaku a dobrovoľníkmi – prevažne technikmi RD Zvolen z ktorých sa neskôr stanú členovia KHT. Dňa 11.11.1996 odchádza vymenený pôvodný kotol z 012 do opravy v Zemianskych Kostolanoch a po návrate 27.11.1996 je zaviazaný do lokomotívy 0108.

   V roku 1997 je z prevádzky definitívne odstavený posledný rušeň radu T678.012, s predurčením na muzeálne účely. Už na jeseň je lokomotíva /síce ešte bez spaľovacieho motora / predstavená na výstave v RD Zvolen na ktorej sa pýši dokonalou napodobeninou pôvodného náteru týchto strojov. Lokomotíva 422.0108 je prepravená do ŽOS Zvolen, kde sponzorsky prebehne oplechovanie kotla. Vo februári odchádza do opravy v OV Fiľakovo služobný vozeň Dd 4077.

   Práce na parnej lokomotíve 422.0108 sa zintenzívnia v snahe uviesť mašinu do prevádzky už v nasledujúcom roku, k 150. Výročiu príchodu prvého vlaku na územie Slovenska.

   16. 3.1998 je na ministerstve vnútra zaregistrovaná značka novovzniknutého občianskeho združenia KHT, a 24.3.98 prebehne prvá ustanovujúca schôdza klubu.

   Novú kapitolu svojho života, začne opravený parný rušeň 422.0108 písať 7.8.1998, vykonaním úspešnej TBS na trati Zvolen – Hronská Dúbrava, a tým je zavŕšená dlhodobá snaha záchrany tejto lokomotívy. Pár mesiacov pred tým je ukončená aj oprava T678.012 a stroj je prevedený do stavu MDC. V júni je predisponovaný z VS Brezno muzeálny motorový vozeň M131.1053. Všetky lokomotívy sa úspešne predstavia na regionálnych a neskôr aj ústredných oslavách 150. výročia „železnice“ na Slovensku. V RD Zvolen sú vo Východnej remíze vyčlenené kanále 11-14 na odstavovanie a opravy vozidiel. Klub sa aktívne podieľa na novo vzniknutom podujatí – pretekoch malých parných lokomotív nazvanom: GP Zvolen „Nostalgia v oblakoch pary“


Z opravy parnej lokomotívy 422.0108

   V roku 1999 sa podarí ukončiť opravu vyradenej cisterny R 555 150, ktorá prechádza do zbierok MDC. Z Brezna je privezený prívesný vozeň BDlm, ktorý je odoslaný na opravu do vagónky v Trebišove. Z Bratislavy sú predislokované dva osobné vozne typu Ci, ktoré budú tvoriť základ osobnej súpravy k lokomotíve 422.0108.

   Ako prvoaprílový žart môže pôsobiť preprava ďalšej parnej lokomotívy do Zvolena, ktorú klub vymieňa za motorový vozeň M131.1546, ktorý bol získaný z TS Levice dňa 4.8.1998. Parnou lokomotívou, ktorá prichádza do Zvolena je práve pred 10 rokmi vytypovaná 354.1178, ktorou to vlastne všetko začalo.


31.3.1999: 354.1178 opúšťa ešte plne funkčné depo Vrútky
a mieri do Zvolena

   Už z vyradených lôžkových vozňov spoločnosti ŽSR, je klubu zapožičaný vozeň Wlab por. čísla 007, r.v: 1968, ktorý sa neskôr po odkúpení stane majetkom klubu.

   Z Hronca je privezené torzo malej posunovacej lokomotívy typu BN 60, ktorá je za pomoci pracovníkov opravárne RD ZV v roku 2000 uvedená do prevádzky.

   10.8.2001 je z depozitu MDC Vrútky presunutý motorový rušeň T 466.0253. Nasledujúce roky sú vyplnené prácou na zverených vozidlách, v rokoch 2003-2004 je v podmienkach RD Zvolen po dlhých rokoch vykonaná stredná oprava parnej lokomotívy 422.0108.


júl 2008: T 466.0253 odchádza do ŽOS ZVOLEN
na prevedenie laku

   15.10.2005 je z RD Plešivec, prepravený parný rušeň 556.039, pôvodne určený na zošrotovanie, ale po odkúpení sa stáva majetkom klubu. Takmer okamžite začnú aktivity ohľadne vyhlásenia tejto lokomotívy za národnú kultúrnu pamiatku Slovenskej republiky. Dňa 12.12.2007 táto snaha rozhodnutím Ministerstva kultúry SR, sekcie kultúrneho dedičstva nadobudne platnosť.

   11. júla 2007 premiérovo prechádza cez územie Slovenska prvý krát legendárny ORIENT Expres a na postrk tohto vlaku je na náročný úsek horskej trate Banská Bystrica - Čremošné pristavený „pomaranč“ T 678.012.

   V roku 2008 je pri príležitosti 10. ročníka GP Zvolen, predstavený znovu sprevádzkovaný motorový rušeň T 466.0253. Klub zo šrotoviska v Pate vykupuje nákladnú drezinu Tatra Vm 4.

   V tomto roku vznikla v KHT myšlienka sprevádzkovania pancierového vlaku „Štefánik“, ktorú sa neskôr za pomoci múzea SNP v Banskej Bystrici, ŽOS Zvolen a spoločnosti ZSSK CARGO podarilo zrealizovať. Jazdy pancierového vlaku spoločne z bojovými ukážkami nadchli nie len Slovensko ale aj priľahlé štáty a najvzdialenejšou destináciou, kde v roku 2013 pancierový vlak zavítal sa stalo Holandsko.

   Po dlhodobej neúspešnej snahe zachrániť na Slovensku motorový rušeň radu 753 ex T 478.3, sa klubu v roku 2009 podarilo prenajať od spoločnosti ZSSK CARGO, neprevádzkový stroj T 478.3109, tento bol po rozsiahlej oprave SM a HG uvedený do muzeálnej prevádzky a na verejnosti sa predstavil 27.3.2010. Na parnej lokomotíve 422.0108 prebehla opäť stredná oprava kotla.

 
"vďaka" týmto listom ostal na Slovensku jediný zástupca
rady T 478.3 rušeň s poradovým číslom 109

   V roku 2011 bol opravený do vystavovateľného stavu zaujímavý hlbinný vozeň typu Ha 99001 pôvodom z Elektrárne Nováky, darovaný klubu spolkom PPS Prievidza. Taktiež z Prievidze boli privezené dva vozne typu Baak, ktoré sú deponované v RD Zvolen a s ktorými sa po oprave počíta do osobnej súpravy k rušňu 354.1178.

   Klubu sa podaril zachrániť historicky významný vozeň z obdobia roku 1890 vyrobený pre Cisársko – kráľovské štátne dráhy kkSTB a na ktorom prebehli v ŽOS Zvolen reštaurátorské práce. Vozeň je dnes súčastou repliky Legionárskeho vlaku, a vzorne reprezentuje Slovenskú republiku na medzinárodnom fóre.


Skúšobná jazda Legionárskeho vozňa
13.05.2017 I. traťová koľaj Zvolen. nákl. st. - Výh. Slatinka

   Členovia klubu sa rámci možností aktívne venujú aj publikačnej činnosti. Za všetky aktivity spomenieme prácu na knihe „Pomaranče pod Pustým hradom

 

   Vzhľadom na rozrastajúci sa počet múzejných a zachránených vozidiel posledných 15 rokov pretrváva snaha klubu o rozšírenie krytých priestorov v nevyužívaných priestoroch Východnej remízy spoločnosťou Cargo. V týchto priestoroch by boli deponované vozidlá a časom by bola možnosť vytvorenia regionálneho múzea Severnej uhorskej dráhy s verejne prístupným depozitom historických vozidiel a techniky. V súčastnosti (rok 2015) prebiehajú prípravy na uzatvorenie nájomnej zmluvy na tieto priestory medzi spoločnosťou Cargo a KHT.

   Za dvadsať rokov existencie sa členská základňa KHT značne obmenila, či už počtom členov, alebo ich skladbou. Členovia klubu pracovali pod vedením predsedov:
1998 – 2000  ing J. Greguš
2000 – 2004  ing J. Trnka
2004 – 2014  ing P. Oravec
2014 -       ing P. Kálman


postupná oprava 354.1178
marec 2017

   Záchrana historických vozidiel a zariadení by však nebola možná bez úzkej spolupráce hlavne so ŽSR - MDC, ŽSR, ZSSK Cargo - RD Zvolen, ZSSK Cargo, ŽOS Zvolen, ZSSK Slovensko, rôznych sponzorov a jednotlivcov podporujúcich opravy a jednotlivé podujatia na ktorých sa klub KHT zúčastňuje. Všetkým, ktorý nám pomáhajú za ich pomoc srdečne ďakujeme.


Napísal: kfk

TOPlist