Pri svojej činnosti sa Klub historickej techniky stretáva s nezištnou pomocou subjektov a organizácii, ktorým by v tejto rubrike chcel vyjadriť svoje úprimné poďakovanie. Rozsah a forma pomoci je rôzna, od pracovnej sily, finančných prostriedkov, materiálu, technológie, pomoci pri organizovaní a príprave podujatí a iná.


    Klub historickej techniky sa chce za dlhoročnú priazeň a spoluprácu poďakovať partnerom:

       Múzejno-dokumentačné centrum ŽSR

       Železnice Slovenskej Republiky

       Železničná spoločnosť Slovensko

       Železničná spoločnosť Cargo Slovakia

       České dráhy

       Železničné opravovne a strojárne Zvolen, a. s.

       STROJCHEM, a.s.

       Spolok výhrevne Vrútky

       Albatros klub pri RD Bratislava hl.

       Klub priateľov histórie železničnej dopravy BA-východné

       Prievidzký parostrojný spolok

       Klub historických koľajových vozidiel Poprad

       Veterán klub železníc Poprad

       Spoločnosť považskej dráhy Žilina

       KHKV pri RD Haniska pri Košiciach


       Mesto Zvolen

       www.vlaky.net


       Pivovar URPÍN

       ZOS LOKO s.r.o.

       TRIUM schody - interiery s. r. o.

       Intersnack Slovensko

       www.podujatia.sk

TOPlist