422.0108 354.1178 556.039
     
T 678.0012 M 131.1053 T 466.0253
     
BN 60 Dm 4 Vm 0536017/1951
     
BDlm 6-2083 Dd 6-4077 Ci 3-9738
     
Ci 4-2093 Ci 3-9861 R 555 150
     
Hx Ztr Vodný žeriav v RD Zvolen
     

Videogaléria
Nech to para tlačí Ako Fučiaci býček na preteky išiel Veľký sen Fučiaceho býčka
     
 
Parné čerpadlo Ako si Býček pre kamaráta išiel  
     
TOPlist