Stretnutie pomarančov

   Posledná "Cénula" vyradená z pravidelnej prevádzky bola T 678.012, ktorá svoju službu u železnice ukončila v roku 1996 v RD Zvolen. Dnes možno s úctou hodnotiť úsilie a nadšenie členov KHT a pracovníkov RD Zvolen, ktorí poslednú "Cénulku" dokázali ešte raz s použitím posledných nových náhradných dielcov kompletne opraviť a zachrániť ju pre muzeálne účely.

   Aj vďaka ich práci sme si v druhý májový týždeň tohto roku (13-14.mája) mohli pripomenúť desiate výročie ukončenia prevádzky rušňov radu T 678.0 a T 679.0 podujatím nazvaným "Stretnutie pomarančov" v RD Zvolen.

   Zatiaľ, čo v sobotu T 678.012 stála na 9.kanáli zadnej točne v RD Zvolen, z Vrútok cez Kremnicu sa na mimoriadnom nákladnom vlaku pre fotografov na stretnutie do Zvolena blížila jej sestra T 679.019, toho času deponovaná v RD Bratislava – východ. Náročnou traťou sa s ľahkosťou predierala v spolupráci s T 679.1168 a T 679.1313. Po príchode mimoriadneho nákladného vlaku do žst. Zvolen nákl. stanica všetky tri rušne prešli do depa a zaujali miesto vedľa T 678.012 na zadnej točni. Po fotografovaní, kde sa okrem statickej spoločnej výstavy predstavili otáčaním na točni T 678.012 a T 679.1168 nasledoval v školiacej miestnosti depa seminár venovaný práve spomienke na tieto nádherné stroje typické svojim mohutným zvukom i originálnym vzhľadom.

   Seminár odštartovala prezentácia filmu "Pomarančový expres", ktorý zachytáva "Cénuly" ešte v časoch prevádzky. Nasledoval blok viacerých príspevkov, ktoré postupne poslucháčov preniesli celou históriou prevádzky rušňov v obvode RD Zvolen. Za všetky snáď spomeniem príspevok Ing. Juraja Greguša, ktorý si zaspomínal na T 679.015, prvú u širokej odbornej i laickej verejnosti známu "Cénulku". Seminár ukončila prezentácia dobových fotografii rušňov z prevádzky. Po seminári nasledovalo krátke občerstvenie a nočné fotografovanie rušňov na točni.

   V nedeľu opäť pokračovali jazdy mimoriadneho nákladného vlaku, teraz sa už do vozby zapojila i T 678.012. Všetky štyri rušne prišli s nákladným vlakom do Banskej Bystrice. Tu T 679.019 a T 679.1313 zostali v stanici a vlaková T 678.012 s postrkom T 679.1168 išli do Podbrezovej. Z Podbrezovej do Banskej Bystrice vlak stiahol "Sergej", T 678.012 bola na konci vlaku. Po príchode do Banskej Bystrice sa na vlak opäť zavesila T 679.019 ako príprah a T 679.1313 ako druhý postrk a tak nákladný vlak išiel až do žst. Harmanec – jaskyňa. Tu "Sergeje" prešli na čelo vlaku a "Cénuly" na jeho chvost. V tejto zostave prišiel vlak do žst. Diviaky, odkiaľ pokračoval do žst. Kremnické Bane. Tu sa od súpravy odvesila T 678.012, ktorá sa vrátila do Zvolena a nákladný vlak pokračoval do Vrútok.

   Podujatie bolo príjemnou spomienkou na krásu a slávu "Pomarančov" a zároveň nezabudnuteľným zážitkom pre železničných nadšencov mladšej generácie, ktorí si cvrlikanie mohutných "Pomarančov", či dunenie "Sergejov" v plnej prevádzke už vychutnať nemohli.

   Podujatie bolo pripravované v spolupráci so Spolkom výhrevne Vrútky a Klubom priateľov histórie železničnej dopravy RD Bratislava – východ.

   Záverom možno spoločne vyslovme želanie, nech sa podobné podujatia podarí zorganizovať i v budúcnosti a možno raz i s prevádzkyschopnou T 678.016, ktorá odpočíva v Múzeu dopravy v Bratislave.

 
   Fotogaléria:
     
     
     
     
     
 


Článok: KHT
Fotografie: KHT a Lumir Kunc

TOPlist