Oprava služobného dvojnápravového vozňa Dd 6-4077 rv: 1919

   V zime 2019/2020 sme sa rozhodli pre veľkú opravu skrine služobného vozňa, typu Dd s rokom výroby 1919. Predmetný vozeň patrí do zbierok železničného múzea SR do ktorých bol získaný bezplatným prevodom od ČSD RD Prievidza a do KHT Zv prišiel v roku 1999 v štádiu rozpadu. Vozeň bol vyrobený v Kráľovopolských strojírnách pod pôvodným rakúskym označením D?? 56-568, neskôr pre potreby ČSD prečíslovaný na Dd 6-4077. Pôvodne nemal bočné vyhliadkové okno vlakvedúceho, umiestnené exentricky na stranách služobného oddielu, ale disponoval sťahovacími okienkami v priestore vlakvedúceho.

   



Vozeň pred prvou opravou v KHT


   Vozeň po vyradení u ČSD slúžil ako pojazdný sklad a zrejme počas tejto služby došlo k násilnému poškodeniu zadného čela. Čelo bolo síce ešte lokálne opravené, ale prechodové dvere ostali po tejto nehode zrušené. Ďalšiu stratu utrpel vozeň odobraním strešných rebríkov, zrušenie vonkajších dvierok a vnútorných klietok psincov. K odobratiu rebríkov a samotných psincov mohlo však nastať ešte počas jeho prevádzkového života vo funkcii služobného vozňa. Prvú veľkú opravu do opätovného prevádzkového stavu previedlo v tom čase ešte funkčné vozňové depo Fiľakovo na prelome rokov 1999/2000. Jednalo sa hlavne o opravu skrine a nové oplechovanie strechy. Bohužiaľ počas opravy boli omylom oplechované aj čelá v hornej časti, čo vytváralo pri pohľade na vozeň, dosť nereálny celkový obraz, ktorý na streche s novým lesklým pozinkovaným plechom vytváral dojem nasadenej „čiapky“. Vnútorné usporiadanie vozňa bolo pôvodne rozdelené na oddiel pre vlakvedúceho a batožinový priestor, v ktorom sa nachádzalo WC. Batožinový priestor bol po oprave vozňa vo Fiľakove ešte vo Zvolene upravený ako pojazdná dielňa a služobný vozeň začal byť využívaný najčastejšie v súprave osobných dvojnápravových vozňov typu Ci. Zo súpravou sme sa mohli najčastejšie stretnúť na nostalgických jazdách, keď v čele vlaku stál dnes už neprevádzkový parný rušeň typu 422.0108 prezývaný „malý býček“.

   Ďalšie využitie vozňa spočívalo v nasadzovaní na požiarnych vlakoch spoločne s cisternou R 555 150 opatrenou reklamou na Přerovský pivovar „ZUBR“ neskôr prelakovanú do farieb rafinérky na minerálne oleje „FANTOVY ZÁVODY“.

   Vozeň bol vo Zvolene celoročne odstavený v RD Zvolen pod holým nebom, čo sa podpísalo na jeho vonkajšom vzhľade. Preto v lete 2008 bola na vozni prevedená celková oprava vonkajšieho náteru, počas ktorej bolo zistené rozsiahle opotrebenie a zostarnutie dreveného vonkajšieho obloženia, ktoré bude treba pri najbližšej oprave vymeniť. Zároveň bola na vozni vykonaná defektoskopická prehliadka náprav, ktorú Fiľakovo nevykonalo.

   Vozeň bol opäť využívaný v nostalgických súpravách alebo ako pojazdná dielňa pri prepravách budúcich muzeálnych vozidiel.

   V decembri 2019 počas obdobia medzi sezónneho „ticha“ v nostalgickom kalendári, sme sa rozhodli s postupnou opravou skrine služobného vozňa. S tým, že vozeň sa budeme snažiť priblížiť do stavu v akom jazdil vo svojej ére u ČSD.

   Rebríky, umožňujúce vystupovanie, na strechu vozňa sme sa rozhodli naspäť neosádzať, z dôvodu čo raz častejších nostalgických jázd na elektrifikovaných tratiach a bezpečnosti cestujúcej verejnosti. Taktiež sme nezasahovali do relatívne nového pokrytia strechy, ktoré bolo vo Fiľakove vykonané kvalitne. Pôvodne omylom oplechované čelá strechy boli upravené tak aby to nerušilo celkový dojem. Naopak, na zadné čelo sa mali vrátiť prechodové dvere s mostíkom a svoje miesto na bokoch mali dostať aj dvierka na prepravu štvornohých miláčikov – psince.

   


Pohľad na čelo, kde sa nanovo vyrába prechod


   


Výroba nových držiakov prechodu


   Pôvodný plán počítal z rozdelením opravy na etapy, tak aby bol vozeň pripravený na najbližšiu akciu do nadchádzajúcej nostalgickej sezóny.

   Bohužiaľ na začiatku roka 2020 vypukla aj na Slovensku celosvetová pandémia, s ňou spojené obmedzenia a neskôr aj zrušenie takmer celej nostalgickej sezóny.

   Práce na opravách všetkých vozidiel sa rapídne spomalili. Taktiež nemožnosťou odjazdiť celú sezónu kluby prišli o možnosť získania finančných prostriedkov potrebných na opravy a údržbu vozidiel.

   Počas roka 2020, bol vozeň kompletne odstrojený od vonkajšieho obloženia. Pri tomto bolo zistené vážne poškodenia čapových spojov dubovej samonosnej konštrukcie, ktoré boli spevnené výstuhami zo železných nosníkov. Tiež bol opravený prasknutý stropný nosník. V interiéri bola z WC odstránená nádrž na vodu, použitá z niektorého zrušeného motorového vozňa rady 851, ktorá svojou hmotnosťou preťažovala stropnú konštrukciu. Nádrž sme darovali spolku vlaky.net, kde našla uplatnenie v ďalšom historickom vozidle a to legendárnej „Túlavej“ 850 018 o ktorú sa tento spolok stará. Celkovou opravou prešli aj všetky okná. Boli dosadené novo vyrobené prechodové dvere na zadné čelo, dvierka psincov, kovania dvierok, založený nový drevený obklad celej kasni vozňa. Bol skrátený žľab nad posuvnými bočnými dverami. Vozeň dostal základný a neskôr aj vrchný lak. Boli opravené nástupné schodíky, oklepaný celý rám vozňa, ktorý bol ošetrený základnou farbou.

   


Striekanie vozňa


   Vo finále boli na skriňu ručne namaľované popisy a dokončené detaily.

   


Hotový náter vozňa aj s popismi


   Vieme, že stav vozňa nezodpovedá stavu po vyrobení, ale touto opravou sa mu vzhľad o trochu viac priblížil, ale čo je podstatné, v súčasnej dobe je vozeň deponovaný v zatvorenej rotunde, kde nehrozí vystaveniu poveternostným vplyvom počasia a tak snáď táto oprava vydrží aspoň ďalších 20 rokov. Oprava bola z časti financovaná aj zo zbierky 2 % daní za roky 2019-2020, ktoré venovali darcovia, za čo im ďakujeme.


Článok kfk

TOPlist