Postup v oprave 354.1178

   Od zaviazania kotla do rámu v auguste 2011 prešla nejaká doba a tak môžeme zosumarizovať malý posun v ďalšej oprave, ktorá malými krokmi pokračuje napred.


   


25.august 2012, po 12 rokoch osadený opravený kotol na ráme 354.1178


   Od septembra 2012 sme začali s výrobou budúcej konštrukcie, ktorá bude vymedzovať vôľu medzi kotlom a oplechovaním. V novom roku 2013 sa začalo s izolovaním valcového kotla a s jeho postupným oplechovávaním. Jednalo sa o celkovú novovýrobu plechovania, kde na parné dómy boli použité repasované plechy. Medzi tým sme rozobrali torzo pôvodných dymničných dverí, tieto zamerali a rozkreslili.

   

10.február 2013 izolovanie a oplechovávanie valcového kotla


   Po trojmesačných peripetiách sme s výrobným výkresom nových dymničných dverí uspeli až v nemeckom Manheime, kde sa našiel výrobca, ochotný vyrobiť atypický kusový výrobok za prijateľnú cenu. Po zabezpečení výroby, začiatkom januára 2013 bola táto snaha korunovaná dodaním nových dymničných dverí, na ktorých bola zahájená výroba strediaceho vedenia uzavierania. Z pôvodných dverí boli použiteľné iba pánty a ozdobné medzikružie.

   
 
pôvodné dymničné dvere a ich nový ekvivalent, zima 2014


   S izolovaním a plechovaním kotla sme sa postupne dostali až na skriňový kotol a takto rozpracovaná lokomotíva sa predstavila na výstave pri príležitosti GP Zvolen 2013. Po pretekoch bolo dokončené celé oplechovanie pece.

   

pokračovanie v oplechovávaní pece, september 2013


   Bol založený zrepasovaný kozlík rozvodu spoločne s tiahlom. Postupne sa začala vyrábať podlaha a predné spodné časti časti rušňovodičskej búdy, s minimom využiteľných dielov z pôvodného plechovania . Keďže lokomotíva za svoj život prekonala množstvo zásahov upravujúcich jej vzhľad a stav, nebolo možné pridržiavať sa originálnej výkresovej dokumentácie, ale museli sme vychádzať aj z údajov nameraných z pôvodnej hoci silne skorodovanej a poškodenej konštrukcie.

   Do nových dymničných dverí sme dorobili konštrukciu pre iskrový plech a ten neskôr aj na ňu privarili.

   
 
pôvodné pracovisko kuriča a stav zadného tendra s uhlákom po opieskovaní...


   V lete 2014 prišiel na rad aj čiastočne opieskovaný tender s vodojemom. Od odstavenia lokomotívy uplynuli desiatky rokov a tak uhoľný prach spolu s poveternostnými podmienkami vykonali dielo skazy. Tender bol prehlásený za neopraviteľný a tak začalo postupné rozoberanie. Počas pravidelnej prevádzky lokomotívy došlo pri jednej z väčších opráv k výmene spodného plechu zadnej vane, čo značne uľahčilo ďalšiu opravu. Po vybúraní vodolamov, vypílení skorodovanej časti vane a predného čela, bolo pôvodné torzo opieskované a mohli sme konečne začať „stavať“. Najskôr bolo potrebné vyrobiť priečky s vodolamami a dorobiť chýbajúce dno. V novembri 2014 sme vyrobili a osadili predné čelo, založili výpusty a sitá.

   
 
Po šiestich mesiacoch vidieť nové prírastky na pôvodnom zadnom vodojeme


   V decembri po mikulášskych jazdách sme využili vodu z odstavovanej 422.0108 a s ňou sme naplnili vodojem, aby sme vyskúšali jeho tesnosť. V januári bol opravený lokomotívny rozvádzač, vyrobené nové potrubia k prístrojovému vzduchojemu a takto zapojené komponenty boli osadené a odskúšané priamo na lokomotíve. Nastal deň „D“, kedy sme uzatvárali vodojem platňou, ktorá bude zároveň slúžiť aj ako podlaha uholného priestoru. Platňa musela byť privarená vodotesne, z toho dôvodu, že predné vane sú vyššie ako zadný vodojem. Potom prišlo k zaviazaniu zadného vodojemu na rám rušňa.

   

7. február 2015 a zaviazaný zadný vodojem


   Vzápätí sme začali s výrobou plechovania na tendri. Založili sme opravené pôvodné zadné čelo, vyrábali sme konštrukcie na upevnenie stien bočníc a násypky uhlia. Počas leta došlo k postaveniu schránok náradia a šatníku, osadeniu konzoly vreteníka ručnej brzdy. Taktiež sme rozobrali vrchnú časť rušňovodičskej búdy, ktorá celá potrebuje rekonštrukciu.

   

horná-pôvodná časť búdy zo strany uholného priestoru


   Použité budú iba detaily, ktoré boli očistené, obrúsené a opravené. Do dnešných dní je upevnená horná konštrukcia, na ktorú postupne pribúdajú vonkajšie plechy.

   
 
oktober 2015, to je na dnes všetko priatelia...


Článok kfk, fotografie: KHT

TOPlist