Preteky v Budapešti

   Po medzinárodnom úspechu pretekov parných lokomotív konaných od roku 1998 vo Zvolene na nákladnej stanici, sa s obmenami od roku 2001 uskutočňujú aj podobné preteky v Budapešti priamo v areáli železničného múzea zriadeného v priestoroch bývalého severného depa MÁV.   

Diplom odovzdávaný pri vyhodnotení pretekov a vstupenka do múzea v roku 2004


   Dátum pretekov býva stanovený na nasledujúci víkend po pretekoch vo Zvolene. Samotný areál múzea však nedisponuje takým množstvom rovnobežných susedných koľají ako je to vo Zvolene, a tak sa preteká po dvojiciach rušňov, keď porota zapisuje jednotlivé výsledky, ktoré napokon určia konečné poradie. No a keďže sa na pretekoch stretávajú malé aj veľké lokomotívy, bývajú rušne rozdelené do dvoch kategórii, ak je lokomotív málo pretekajú spolu a handicap rozjazdov veľkých mašín býva kompenzovaný súťažou v technických zručnostiach posádok, akými sú napríklad jazdy na ručných drezinách. Preteky trvajú spravidla dva dni a každý deň je vyhlásený víťaz. S malými obmenami v štruktúre pretekov sme sa stretli, keď boli preteky jednodňové, alebo keď boli iba ukážky súťažných disciplín z predchádzajúcich ročníkov.Strieborná posádka s vtedajšim predsedníctvom KHT obklopená miestnymi kissazsony


   Počas predchádzajúcich ročníkov sa v Budapešti stretli a následne aj spolu pretekali okrem domácich lokomotív aj posádky zo slovenska, čiech, rakúska, poľska a s pohľadu Zvolenských pretekov aj exotického rumunska či srbska.Budapeštianske múzeum v roku 2002


   Trasy návozov na preteky zo Zvolena bývali spočiatku smer Fiľakovo - Hatvan - Budapešť neskôr sa začalo jazdiť cez Štúrovo a Szob, pri návratoch cez Štúrovo býva použitá aj trasa po dnes už málo využívanej trati Štúrovo – Čata – Levice.Návrat z tohtoročnej veľkej ceny v Budapešti, zachytáva konvoj v Kamenici nad Hronom


   Pre tento účel a podľa trasy návratu býva do Budapešti navážaný aj niektorý z „veľkých“ dízlov v správe KHT.Zvolenská T466.0253 počas návozu do Budapešti


   Hneď pri našej premiére v roku 2002 sa zúčastnila pretekov aj naša parná lokomotíva 422.0108 a tam vybojovala v medzinárodnej konkurencii pekné 2. miesto. Následne bola divákmi v ankete ocenená aj cenou o najkrajšiu lokomotívu podujatia. V nedeľu pri návrate z Budapešti sa postavila do čela zvláštneho vlaku Budapešt – Szob, a trasu dlhú 65 km zvládla bez problémov.Zvolenská 422.0108 ako Miss Lokomotív Budapešť 2004


   Nasledujúci rok 2004 počas nášho návozu ostal v maďarskej stanici Pázstó na protiidúcom osobnom vlaku neschopný „štrkáč“ radu M41 a tak nám bol z konvoja operatívne odobratý vlakový rušeň. Keďže ďalší rušeň nablízku nebol a 422.0108 bola jediná zakúrená lokomotíva v opustenom konvoji, padlo rozhodnutie odtiahnuť konvoj z Pázstó do Hatvanu práve našou mašinkou.

   V tomto roku sme vybojovali 2. miesto, v roku 2005 sme boli tretí a počas odvozu 900 tonového konvoja z Budapešti sa v Maďarsku do čela vlaku postavili legendárne „pomaranče“ T 678.012 a T679.019 , v 2006 -tom to bolo 5. miesto, 2009 sme boli v sobotu štvrtý a v nedeľu piaty. -, 2011 bez umiestnenia, jazdili sa iba ukážky, 2012 to bolo obi dva dni 3. miesto.

   

Konvoj vedený dvojicou cénul počas mazacej prestávky v stanici VEROCE
a ešte stále "IBA" tretie miesto z pretekov


   No a v tento rok sme konečne prelomili smolu v zisku pre nás zakliateho prvého miesta a tak sa našej posádke po 3. mieste vo Zvolene podarilo o týždeň na pretekoch v Budapešti premiérovo vybojovať hneď prvý deň 1. miesto a na druhý deň v odvetách pretekov skončiť v obrátenom poradí s maďarskou „zelenou žabkou“ triedy III.175 len dva body za víťazom na peknom 2. mieste.Je sobota 21.9.2013, 14:35 miestneho času
a slovenská vlajka vlaje premiérovo najvyššie za éry Budapeštianskych pretekov.


   Tak ako sú preteky vo Zvolene zaujímavé v spoločných jazdách pretekajúcich lokomotív s hromadným štartom, sú preteky v Budapešti lákavé hlavne s pohľadu vysporiadania sa s technickými dovednosťami nastražených disiplín pre jednotlivé posádky súťažiacich rušňov, samotnou návštevou železničného parku s možnosťou zrelaxovať pri múzejných exponátoch či jazdami na rozsiahlej záhradnej železničke, tak naďalej ostávajú oboje preteky konané v susedných krajinách v tomto smere jedinečné a unikátne.

   

   

V roku 2007 sa pretekalo aj v behu po drevenom hranole, usporiadatelia neskôr túto disciplínu ako veľmi nebezpečnú vyradili s ďalšich ročníkov.
"Slepý" rušňovodič sa pripravuje na svoju jazdu


      

Tréning na ručnej drezine pred ostrým štartom.
Rok 2013 - "slepý" rušňovodič zastavil svoj stroj a porota len neveriacky krútila hlavami.


      

Záchrana krásnej kissazson a rok 2013 a anglická pošta. Variácie na tému: kto narobí najviac dymu?


Článok kfk, fotografie: KHT

TOPlist