Aký vlastne bol 14. ročník GP ZVOLEN v roku 2012?

   Neoficiálne to bol už vlastne 15. ročník, kedže sa nultý ročník z roku 1998 do poradia nepočíta. Už niekoľko rokov je hlavným organizátorom podujatia KHT Zvolen. Samotná príprava nasledujúceho ročníka pretekov začína hneď po skončení toho aktuálneho. Už na pretekoch sa predbežne dojednáva účasť lokomotív a posádok na budúcom ročníku.

   Počas zimných mesiacov sa začínajú intenzívne rokovania s partnermi a rysuje sa predbežný program podujatia a sprievodný program. Hlavnými partnermi podujatia sú všetky železničné spoločnosti, teda Železnice Slovenskej republiky, Železničná spoločnosť Slovensko a.s., Železničná spoločnosť CARGO Slovakia,a.s.. Dôležitým faktorom pri príprave podujatia je zabezpečenie finančného pokrytia nákladov na podujatie. To znamená predovšetkým zabezpečiť prostriedky na nákup pohonných hmôt a prevádzkových kvapalín pre historické vozidlá, ale samozrejmosťou musí byť aj finančné pokrytie nákladov za prenájom mobilných toaliet, ozvučenia železničnej stanice, pohotovostnú lekársku starostlivosť, prenosných zábran, strava pre personál historických vozidiel, propagačné materiály, honorár pre umelecké skupiny vystupujúce na podujatí, (hudobné vystúpenia, mažoretky..). Preto je ďalším dôležitým prvkom pri príprave podujatia aj oslovovanie sponzorov.

   Postupom času sa hrubý náčrt podujatia začína prelínať do zložitého konkrétneho plánu činností kde okrem uvedených partnerov (materských firiem ako celkov) veľmi dôležitú úlohu zohrávajú najmä regionálne pracoviská a ich zamestnanci – železničná stanica Zvolen a rušňové depo Zvolen.

   Popri zabezpečení všetkých organizačných činností prebieha v KHT príprava všetkých vozidiel na preteky. To znamená kontrola technického stavu vozidiel, opravy vozidiel – ako pravidelná údržba tak aj neželané mimoriadnosti, čistenie vozidiel a podobne.

   Napríklad v auguste tohto roka boli na motorovom vozni M 131.1053 po prepadnutí platnosti tlakových skúšok na vzduchojemoch s potvrdením nevyhovujúceho stavu pre ďalšiu prevádzku pôvodných vzduchojemov osadené novo vyrobené tlakové nádoby. Táto oprava má charakter plánovanej opravy, omnoho závažnejšie sú neplánované opravy.

   V tomto roku k nim môžeme počítať napríklad aj neplánovanú opravu na parnom rušni 422.0108 keď pri jazde do Hronca 1.5.2012 došlo k poškodeniu rozvodu na ľavej strane, ktoré sa podarilo opraviť len vďaka aktívnemu prístupu zamestnancov ŽOS Zvolen. Táto náročná oprava bola ukončená len dva dni pred samotnými pretekmi keď lokomotíva opustila vlastnou silou brány závodu ŽOS Zvolen a až do pretekov ostala zakúrená v opatere členov KHT. Preto už neostával dostatočne dlhý čas na zábeh nových ložísk rozvodu, ktorý vlastne začal až počas samotných pretekov.

6.9.2012: opúšťa závod ŽOS Zvolen cez bývalú vrátnicu opravená parná lokomotíva - 422.0108.

6.9.2012: takmer presne po 45 rokoch od ukončenia opráv parnej trakcie v ŽOS Zvolen, opúšťa závod cez bývalú vrátnicu ďalšia opravená parná lokomotíva - 422.0108.


   Charakter súťažných disciplín pretekov je navrhnutý tak, aby bol jednak atraktívny pre divákov a jednak boli rôzne technické parametre súťažiacich rušňov pri silových, resp. rýchlostných disciplínach (napr. Šprint) kompenzované náročnosťou na techniku obsluhy vozidla pri technických disciplínach vyžadujúcich citlivé zaobchádzanie so strojom (pivo na spojnici). Napriek tomu však rozdielne typy rušňov nikdy nemajú rovnaké šance na výhru a preteky sú skôr zaujímavým divadlom pre fanúšikov železnice ako napätým súbojom posádok túžiacich za každú cenu po víťazstve.

už počas najdynamickejšej disciplíne pretekov - šprinte, bolo jasné, ktorý stroj bude hrať prím.

už počas najdynamickejšej disciplíne pretekov - šprinte, bolo jasné,
ktorý stroj bude hrať prím.


   V snahe aspoň priblížiť technické možnosti súťažiacich posádok, sa realizujú buď preteky malých parných rušňov, alebo veľkých parných rušňov. V súčasnosti sa začína prejavovať nedostatok malých prevádzkyschopných parných rušňov, napríklad len na Slovensku z dôvodu prepadnutia kotlových skúšok ukončili prevádzku rušne 310.433 a tento rok aj 331.037. Aby starostí nebolo málo tak 10 dní pred pretekmi musela z dôvodu vážnej poruchy na pojazde odrieknuť účasť aj česká lokomotíva a tak bola na jej miesto operatívne nasadená koncepčne nevyhovujúca ťažká rýchliková lokomotíva z Prievidze - 464.001.

Prievidzká "ušatá 464.001" býva tradičným hosťom na sprievodnom podujatí GP

napriek tomu, že Prievidzká "ušatá 464.001" býva tradičným hosťom na sprievodnom podujatí GP, tento rok si premiérovo aj zasúťažila.
Bola to symbolická rozlúčka zo Zvolenskými pretekmi, keďže na lokomotíve prepadá spôsobilosť kotlovej skúšky.


   Všetky tieto skutočnosti a ich vývoj v jednotlivých ročníkoch vplývajú na to, koľko a akých rušňov sa na štartovacej čiare pretekov rušňov objaví. Niektoré ročníky sú na počet súťažiacich rušňov bohatšie, niektoré menej. Každý rok je však oživený niečím iným. V minulosti to boli napríklad prezentácie pancierového vlaku na Dobrej Nive, či pri Starej Kremničke, pápežský vlak TOTUS TUUS a podobne. Už druhý rok bola oživením podujatia súťaž historických motorových vozňov M 131.1.

   V tomto ročníku sa na štartovacej čiare pretekov ukázali štyri parné rušne, avšak voči minulým ročníkom bolo podujatie doplnené množstvom jázd mimoriadnych vlakov v okolí Zvolena. Spestrením GP 2012 bol okrem tradičných mimoriadnych vlakov Zvolen – Banská Bystrica či Zvolen – Banská Štiavnica, napríklad mimoriadny vlak na Kriváň a späť, nasadenie legendárnej „cénuly“ - T 678.012 na popoludňajšom vlaku do Krupiny a podobne. Pozornému divákovi isto neunikla premiéra historického motorového vozňa M 262.004, najnovší prírastok medzi živými historickými vozidlami Slovenska. Táto mašinka si svoj technický stav vyskúšala na rannom vlaku do Krupiny a popoludňajšom do Banskej Štiavnice.

Jden s mimoriadnych vlakov zastavil v stanici Sása-Pliešovce. Do čela vlaku sa postavila "cénula osmička - dvanástka"

jeden s mimoriadnych vlakov v rámci sprievodného programu pretekov, zastavil v stanici Sása-Pliešovce. Do čela vlaku sa postavila legenda Zvolenského železničného uzla - "cénula osmička - dvanástka"


   Každý, kto sa stará o akékoľvek historické vozidlo, si môže povedať, že všetko dobre dopadlo až v momente, keď sa s vozidlom absolvuje celú celú naplánovanú cestu a bez vážnejšej poruchy sa vráti s vozidlom vlastnou silou domov. Aj tento rok sa to podarilo a hoci staré, ale vzorne a snáď môžeme povedať, aj s láskou udržiavané, mašinky svoje úlohy počas pretekov GP 2012 úspešne zvládli a večer sa bez vážnych porúch stretli pri zadnej rotunde zvolenského depa.

víťazná maďarská posádka tohtoročnej GP Zvolen: Péter, László a Ferencz. Gratulujeme

víťazná maďarská posádka tohtoročnej GP Zvolen: Péter, László a Bela.
Gratulujeme


   Napriek tomu sa patrí doplniť údaje o výsledkoch pretekov a teda:

 Parné rušne:
  1. miesto: lokomotíva MÁV obdoba r. 310 ČSD
  2. miesto: lokomotíva OBB 3033 z múzea Strasshoff
  3. miesto: lokomotíva 464.001 z Prievidze
  4. miesto lokomotíva 422.0108 zo Zvolena

 Motorové vozne M 131.1:
  1. miesto: M 131.1125 - Haniska pri Košiciach
  2. miesto: M 131.1053 – Zvolen
  3. miesto: M 131.1443 – Púchov

   Preteky GP 2012 vo Zvolene sa skončili v sobotu večer, avšak pre vozidlá a členov KHT pokračovali ešte mesiac. Na zvolenskom podujatí prijali ochotne účasť zahraničné posádky a bolo potrebné túto účasť vrátiť. To znamenalo, že vozidlá KHT a ich opatrovatelia ďalšie víkendy trávili so „svojimi“ mašinkami v Budapešti, Strasshoffe a Brne.

   V závere možno skonštatovať, že podujatie bolo GP 2012 bolo úspešné. Voči predchádzajúcim ročníko prinieslo drobné zmeny, napríklad iné zloženie súťažiacich vozidiel, ale zároveň si zachovalo hlavnú myšlienku, ktorou je prezentácia zachránenej železničnej histórie tou najnáročnejšou ale najkrajšou a najpútavejšou formou – jazdami živých historických vozidiel. Snáď možno poďakovať všetkým, ktorí sa o tieto vozidlá starajú, ktorí podujatie pripravujú, ktorí podujatie sponzorujú. Tiež patrí poďakovanie všetkým tým, ktorí sa na podujatie prídu pozrieť a sú ochotní zaplatiť vstupné a tým tiež prispieť k záchrane železničnej histórie.

Medzi vystavovanými exponátmi sa prezentovala aj 354.1178, na ktorej sa podarilo zaviazať opravený kotol

Medzi vystavovanými exponátmi v RD Zvolen sa prezentovala aj 354.1178, na ktorej sa v auguste podarilo zaviazať opravený kotol na rám podvozku. (foto J.Sarňák)


   Záverom patrí ešte jedno opakované poďakovanie všetkým partnerom a sponzorom:

   Železnice Slovenskej republiky, Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Železničná spoločnosť CARGO Slovakia, a.s., Múzejno-dokumentačné centrum železníc Slovenskej republiky, České dráhy a.s., Phoenix Zeppelin spol. s r.o., Banskobystrický pivovar, a.s., ŽOS Zvolen, a.s., BETAMONT s.r.o., Saft Ferak a.s., HMH s.r.o., Gratech, Sodexo spoločné stravovanie a služby, s.r.o., Mgr. Pavel Kravec

   A snáď sa stretneme aj o rok už na 15. ročníku GP Zvolen…


Článok KHT, fotografie: KHT a J. Sarňák

TOPlist