Rozlúčková jazda s „Malým býčkom“- 422.0108
60 ročné výročie otvorenia „ Trate mládeže“ Hronská Dúbrava – Banská Štiavnica

   História: Pôvodná úzkorozchodná trať z rozchodom 1000 mm vedúca z Banskej Štiavnice do Hronskej Breznice bola slávnostne otvorená 10. augusta 1873. Táto pôvodná úzkorozchodná trať slúžila výhradne pre potreby baní a pomohla odstrániť ťažkosti s dopravou rudy a paliva. Osobná doprava na nej bola zavedená až neskôr. V celom Uhorsku bola jediná svojho druhu. V októbri 1943 vydal Župný úrad v Banskej Bystrici vyhlášku o schválení prestavby železnice na normálny rozchod a spolu s ním bol schválený aj projekt prístupovej cesty k novej železničnej stanici v Banskej Štiavnici. Samotné prerozchodovanie na klasický 1435 mm rozchod sa na 20 kilometrovej trati začalo už za prvého Slovenského štátu dňa 6.10.1943 firmou Jaroslav Václav Velflík Banská Bystrica a vyžiadalo si náklady zhruba 69 mil. korún slovenských. Stavba trate spočiatku využívala pôvodné teleso úzkorozchodnej trate, no po určitej dobe sa začína nové trasovanie, ktoré vyvrcholilo stavbou nového tunela pred Banskou Štiavnicou. Od 1.4.1948 preberá stavba od trati Margecany – Dobšinská Ľ. Jaskyňa, názov: Trať mládeže, ktorý slúži aj ako ideologická motivácia pre 40 tisíc mladých, nadšených a hlavne obetavých brigádnikov pôvodom nielen z Československa ale aj z Francúzka a Rumunska pracujúcich na tejto stavbe. Motívom celej stavby sa stáva heslo: „My staviame stavbu, stavba stavia nás“. V deň keď bola stavba slávnostne pokrstená, začína aj výstavba 1160 metrov dlhého Kolpašského tunela pred stanicou Banská Štiavnica. Stavba trate bola dokončená 24.10.1949 a doprava na nej bola slávnostne spustená dňa 30.10.1949. Spočiatku boli na dopravu vlakov na tejto trati používané parné lokomotívy, neskôr s nástupom motorizácie tu slúžia T 458.1, T 466.0, T 478.3, T 678.0, v osobnej doprave to sú M 131.1, M 286.1, M 240.0 a od polovice 90 rokov minulého storočia to sú 810, 811 až po dnešné 812. Sporadicky sem zavítali aj 840 či 813/913. Veľmi významným faktom na tejto trati je dátum 1. február 2003, keď v rámci redukcie osobnej dopravy na území Slovenska tu bola na určitú dobu zastavená osobná doprava.

   Súčasnosť: Dnes nesie trať v cestovných poriadkoch číselné označenie 154 a okrem turnusovej „ Anči“ - 812061-0, ktorá tu zabezpečuje všetku osobnú dopravu sem veľmi sporadicky zablúdi aj manipulák v čele s remotorizovanou 736. Snaha o ukončenie úpadku trate a aj samotnej železničnej stanice Banská Štiavnica sa od roku 2009 pokúša občianske združenie ŠTOKOVEC.

   V spolupráci s týmto združením boli v rámci osláv 60 ročného otvorenia „normálne“ rozchodnej prevádzky na tejto trati vypravené mimoriadne osobné vlaky. Jedným z nich bola nočná jazda „sólo“ motora M 131.1053 idúceho 12. septembra, ktorého úlohou bolo zabezpečiť návrat cestujúcich z parného vlaku idúceho z Banskej Štiavnice v rámci pretekov GP Zvolen. Hneď 14. septembra si „Hurvínek“ jazdu zopakoval, tento krát však poobedňajších hodinách, keď jeho jazda bola akousi „retro“ spomienkou pre zúčastnených fotografov na doby dávno minulé. Presne 60 rokov od ukončenia samotnej stavby sa 24. októbra 2009 na jazdu zo Zvolena vydáva parný vlak vedený „Malým býčkom“ 422.0108. V súprave tvorenej historickými drevenými vozňami typu Ci, si svoje miesto nachádzajú aj bývalí mládežníci, ktorí sa na tejto stavbe aktívne podieľali. Počasie však jazde nepraje, v daždivom počasí opúšťame Zvolen a ešte aj pri obiehaní súpravy a následnom kultúrnom programe v Hronskej Dúbrave silno mrholí... Tu pristupujú žiaci ZUŠ z Banskej Štiavnice, odetí do dobového pracovného oblečenia s patričným pracovným náradím, ktorí správne navodili predstavy o stavbe tejto trate. So stúpaním do Kozelníka sa počasie umúdrilo a stúpajúci opar odhalil scenériu celej krajiny kadiaľ trať prechádza. Kultúrny program sprevádza jazdu vlaku pri každom zastavení v nácestných staniciach a vrcholí v Banskej Štiavnici. Tu prebehne aj nevyhnutá údržba parnej lokomotívy spojená s doberaním vody z cisterny. Neskôr nasleduje posun, ktorý tvorí iba samotné obehnutie súpravy „Malým býčkom“. V rámci tohto posunu sa uskutočnili aj fotojazdy do Kolpašského tunela. Po príchode do Zvolena, bol Malý býček odstavený vo východnej rotunde depa Zvolen, kde sa uloží na zimný spánok. Tohtoročný však nebude vonkoncom taký pokojný, ako to bývalo po iné roky. Počas najbližšieho obdobia totiž na „Malom býčkovi“ prebehne redukovaná zostrená prehliadka kotla. A tak bola táto jazda rozlúčkou nielen s rokom 2009, ale aj uzavrela ďalší 6 ročný cyklus v živote 422.0108.

 
   Fotogaléria:
Prejazd viaduktom pri Halčianskom tajchu (foto: Ján Lajtoš)
 


Článok: KHT
Fotografie: Ján Lajtoš, KHT

TOPlist