Ako „Hurvínek“ M 131.153 šesťdesiatku oslavoval…

   Kde bolo - tam bolo, za sedmoro horami a sedmoro dolinami, v ďalekej krajine v jednom výrobnom závode, ktorý niesol názov TATRA Kopřivnice n.p, sa v roku 1948 začali vyrábať súčiastky pre I. sériu legendárnych motorových vozňov rady M 131.1. Onedlho, ešte v priebehu toho roku sa však ďalšia výroba celej 549 kusovej série presunula do neďalekej Vagónky Studénka. Tu zo súčiastok z Kopřivnickej Tatrovky uzrel svetlo sveta aj motorový vozeň M 131.153. Ako vianočný darček bol 23.12.1948 odovzdaný do služieb ČSD, priamo do depa Plzeň.

   Počas nasledujúcich rokov v službách ČSD motoráčik spoľahlivo slúžil k spokojnosti nielen jeho obsluhujúcich motorvodičov a správkarov, ale hlavne nespočetnému množstvu cestujúcich, ktorých vo svojom vnútri zdarne doviezol do cieľa svojej cesty.

   Pravidelne navštevoval dielne v Šumperku, ktoré pokladal za liečebné sanatórium, po návšteve ktorého sa mu vždy uľavilo a do ďalšej služby sa vracal vždy vynovený a aj trošku vylepšený.

   V rokoch 1948 až 1980 vystriedal veľa pracovísk v celej republike, kde mohol dokázať, že všetky trate na ktoré ho poslali dokáže vďaka svojej koncepcii bez zbytočných zaváhaní hravo zvládnuť.

   Posledné rušňové depo kde ho osud zavial a v ktorom naďalej usilovne pracoval bolo v Košiciach. Tu ešte na jeseň v roku 1986 spoľahlivo plní svoju službu, napriek tomu, že v tom čase už veľa jeho mladších súrodencov neexistuje, alebo sú nahradení radou M 152.0.

   Päťdesiatu tretiu stotridsať jedničku však nečaká cesta jeho súrodencov - likvidácia, pretože v Stredisku technického rozvoja majú v tom čase záujem o zachovanie prevádzkového exponátu. Voľba padne na tento motoráčik, ktorý je 26.11.1986 prevedený pod STR Bratislava a následne prevezený do depozitu v strojovej stanice Kúty.

   V roku 1988 sa zväzácky kolektív v RD Nové Zámky, zaujíma o prevádzkovanie ľubovolnej M 131.1, keďže sa však v obvode Východnej dráhy zachovalý stroj tejto rady nenachádza, požiada vtedajší náčelník RD N.Z, Stredisko Technického rozvoja o možnosť zapožičania a prevádzkovania M 131.1053. Kladná odpoveď zo STR na seba nenechala dlho čakať a tak sa v októbri 1988, koná už v RD N.Z komisionálna prehliadka presunutého M 131.1053. Na nej sa konštatuje zachovalý a hlavne kompletný stav motorového vozňa.

   Následkom politických zmien v roku 1989, keď sa rozpadlo zväzácke hnutie sa však práce na motorovom vozni zastavili. Zámer na jeho obnovu sa stratil niekde na smetisku dejín, keď bolo potrebné prednostne riešiť nastávajúci útlm v doprave, rozdelenie republiky v ktorej bol vyrobený a pod.


"Päťdesiattrojka" v službách KHT

   Až v roku 1993 MDC Bratislava ako priamy nástupnícky orgán STR, požiada RD Nové Zámky o sprevádzkovanie motorového vozňa. „Vďaka“ porevolučným rokom , keď o artefakty z našej histórie nebol záujem je motorový vozeň v žalostnom stave. Vyrabovaný a zničený. Pracovníci z NPP N.Z, ktorí prevádzajú jeho opravu, si však dokážu pomôcť: náhradné a chýbajúce diely získajú z ďalšej M 131.1 neznámeho čísla, ktorá čaká v Nových Zámkoch na svoju likvidáciu.

   Po oprave je 25.5.1993 samostatnou jazdou spolu s prívesnými vozňami CDlm a Clm prevezený do RD Brezno, kde pôsobí ďalších päť rokov.

   5.6.1998 odchádza z Brezna do Zvolena, kde sa zaradí medzi prevádzkové vozidlá v opatere KHT.

   V decembri 2008 uplynulo 60 rokov od jeho prebratia do aktívnej služby k ČSD. Pri tejto príležitosti skrsla v členoch KHT myšlienka zorganizovať narodeninovú jazdu a zároveň aj stretnutie ľudí, čo sa pričinili o záchranu tohoto motorového vozňa.

   A tak sa po dôkladných prípravách na oslavu dňa 7.marca 2009 uskutočnila narodeninová jazda mašinky, ktorá sa aj napriek svojmu pohnutému osudu, v dobrej kondícii dožila dnešných dní. Samotná jazda viedla zo Zvolena os. stanice cez Hronskú Dúbravu do Banskej Štiavnice (ktorá sa stala najčastejšie navštevovaným cieľom M 131.1053 počas svojej takmer 11 ročnej anabázy v KHT). Oslávenkyňa bola na jazdu náležite pripravená a vyčistená. Počas jazdy vládla v súprave vynikajúca atmosféra, a pri počúvaní spomienok účastníkov akcie na osudy spojené s týmto motorovým vozňom sme si dokázali poskladať mozaiku o jeho minulosti. V Banskej Štiavnici už na nás čakalo výborné občerstvenie a prezentácia dejín a životných osudov M 131.1053.

   No a na oslave takéhoto výročia nemohla chýbať samozrejme aj torta. A aký by to bol oslávenec, keby nedokázal prezentovať svoju silu sfúknutím sviečok na torte? No motoráčik aj v tejto „disciplíne“ dokázal, že do starého železa ešte zďaleka nepatrí.


Torta pre oslávenca

   Čas sa však krátil a zrazu bolo treba pomýšľať na návrat. Spiatočná cesta do Zvolena ubiehala v družnej atmosfére a ani sme sa nenazdali a bol tu koniec narodeninovej jazdy. Tu sa na 2. peróne rozlúčili ľudia so strojom, ktorému obetovali kus svojho života , no pohľad naň a spomienky na túto jazdu ich utvrdili, že to nebolo márne.

   Bohužiaľ na jazde sa nezúčastnili ľudia spojení s M 131.1053, ktorých zdravotný stav to nedovoľuje alebo už nie sú medzi nami, preto naše spomienky a poďakovania za starostlivosť a záchranu „Hurvínka“ smerujú aj k nim.


Spoločné foto v Banskej Štiavnici

   Čo popriať oslávencovi na záver? Snáď, aby sa mu nehody vyhýbali, motor nezadrel, kolieska v Myliuske neukrútili , ale hlavne veľa šťastia na obsluhujúci a opravárenský personál, aby aj v budúcnosti rozdával radosť tak ako to robil po celý svoj život.

   Súvisiace články na stránkach partnerov:

   M131.1053 KHT Zvolen oslavovala 60-tku
   Kufor M131.153 oslavoval šesťdesiatku

 
   Fotogaléria:
Šesťdesiat ročné "dymy" pred odchodom z RD Zvolen 6. dekáda prežitá vo Zvolene Hronská Dúbrava - Banská štiavnica
     
Takto to videl Halčiansky tajch... ... a pomocnú ruku pri záchrane podali ... Oslávencova torta
     
Prednáška "z histórie M 131.153"
 


Článok: KHT (kfk)
Fotografie: KHT a zeleznica.railnet

TOPlist