Nápis TRAŤ MLÁDEŽE znovu ožil

   Energia, pracovitosť, disciplína, to boli vklady, ktoré v neuveriteľnom krátkom čase zhmotnila mládež na traťovom úseku v južnej časti stredného Slovenska. Reč je o dnešnej trati č. 154, (433 ČSD).

   Ústredný Zväz slovenskej mládeže na seba vzal neľahkú úlohu, zaviazal sa, že dobuduje prvé 4 úseky stavby. Neskôr prijal záväzok na dokončenie aj 5. a 6. úseku stavby. Povereník dopravy K. Bezek rozhodol, že vybudovaný úsek ponesie názov Trať mládeže. Práce boli začaté slávnostným výkopom 5.4.1948 a už dňa 24.10.1949 bola stavba ukončená. Pri príležitosti tejto udalosti bol do Banskej Štiavnice vypravený mimoriadny slávnostný vlak.

   Neodmysliteľným symbolom pripomínajúcim túto udalosť sa stal nápis na kopci za obcou Hronská Breznica, ktorý nesie názov tejto trate „TRAŤ MLÁDEŽE“. Postupom času však nápis zarástol a naposledy bol vyčistený v roku 2002. V posledných rokoch bol prikrytý hustým porastom trávy, čo ho definitívne pochovalo pred zrakom ľudí. Tento stav sa rozhodol riešiť Klub Historickej Techniky pri Rušňovom depe Zvolen a jeho „externí“ sympatizanti.


Účastníci brigády zaujatí prácou

   Po viacerých odkladoch padol definitívny termín na 6.7.2008. Nemotorizovaní účastníci spoločensko - pracovného stretnutia sa postupne začali schádzať na železničnej stanici v Hronskej Dúbrave. Nasledovala krátka pešia túra na miesto činu, kde sa už rozliehal zvuk krovinorezu, ktorý odkryl betónové kocky tvoriace nápis. Ich stav bol prekvapivo dobrý a po odstránení machu a nečistôt mohli byť natreté bielou farbou. Na brigádu prišlo pomerne slušný počet ľudí, takže práca napredovala prekvapivo rýchlym tempom. Okolo jedenástej hodiny dopoludnia bolo všetko dokončené, za čo patrí vďaka všetkým zúčastnením. Počas dňa vládla v kolektíve priateľská atmosféra a dobrá nálada. Myslím, že najväčšou radosťou pre všetkých bol pocit z dobre vykonanej práce. Záver stretnutia patril opekaniu špekačiek a dobrému pivku.

 
   Fotogaléria:
Pred začatím práce - po nápise už ani nechyrovať Prví brigádnici pri čistení terénu Po vykosení sa objavili kocky tvoriace nápis, ktoré bolo ešte treba očistiť kefou
     
V plnom pracovnom nasadení Pracovné náradie sa prideľovalo podľa spôsobilosti pracovníkov Slniečko svietilo, pitný režim sa musel poctivo dodržiavať!
     
Po očistení boli kocky natreté bielou farbou Hotovo! Hotovo!
     
Už ho vidieť aj z diaľky Patríme k sebe... Spoločná fotografia účastníkov brigády
     
Opekanie špekačiek bolo príjemným ukončením akcie
 


Článok: KHT - Ivan Horniak
Zdroj informácii: http://rail.sk
Fotografie: Ivan Horniak, Peter Kálman, Andrej Belko

TOPlist