M 131.1053 po prvýkrát vo svojej 60-ročnej histórii na tratiach MÁV

   V sobotu 29. marca bola zavedená jazda mimoriadneho osobného vlaku idúceho zo Zvolena osobnej stanice do Veľkého Krtíša a späť. Akciu zorganizovalo združenie priateľov železníc RAILPAGE, ktoré v spolupráci s KHT túto jazdu aj zrealizovalo.

   Súpravu tohoto vlaku tvorili motorový vozeň M 131.1053 spolu s prívešákom CDlm 6-2083. Cieľ cesty a ani súprava vlaku neboli vybrané náhodne. Trať do Veľkého Krtíša prechádza asi 12 km úsekom peážnej trate, ktorá patrí pod MÁV. Osobná doprava, ktorú tu v minulosti zabezpečovali práve motorové vozne radu M 131.1 depa Lučenec bola zastavená už v roku 1992, a od 2.8.1992 do 31.1. 2003 chodili osobné vlaky už len po zastávku Kalonda, ktorá je ešte na slovenskom území.

   Pri veľkej redukcii osobnej dopravy v roku 2003 však prestali vlaky z Lučenca jazdiť aj tam.


Na tejto zastávke do roku 2003 končili osobné vlaky z Lučenca

   Dnes jazdí po tejto trati dvakrát v týždni manipulačný vlak, ale hlavná časť nákladnej dopravy spočíva v prepravách uholných vlakov zo stanice Malé Straciny do Zemianskych Kostolian. Trať na slovenskom území je v lepšom stave, naproti tomu na maďarskej je v celom úseku max. rýchlosť 30 km/hod, miestami aj 20km/hod hoci maďarské železnice osobnú dopravu na svojom úseku prevádzkujú naďalej.

   Na zastávke Kalonda je v bývalej budove zastávky ČSD zriadené mikromúzeum, ktoré je tématicky venované práve domácej „štreke“. Po zastavení vlaku na tejto bývalej zastávke, pracovníčky múzea vítali „chlebom a soľou“ účastníkov tejto mimoriadnej jazdy a pozvali nás na prehliadku „ich“ mikromúzea.

   Fotografovanie a rozhovory nemali konca kraja, no nastal čas odchodu a vlak sa pohol smerom k štátnej hranici s Maďarskou republikou. Pred hranicou však ešte raz zastavil a prebehlo fotografovanie motoráku pri opustenej colnici na bývalom hraničnom prechode v Kalonde. Potom už nasledovala jazda cez maďarské územie, na ktorom sme podľa zmlúv o doprave na peážnej trati nesmeli vystupovať z vlaku. Po odbočení v stanici Nográdszakál MÁV a prejdení hraničnej čiary, ktorú tvorí stred rieky Ipeľ sme spravili fotozastávku práve na moste a to tak, že motorový vozeň bol na slovenskom území a prívesný vozeň ostal na maďarskom.


Fotografovanie na Slovensko-maďarskej štátnej hranici

   Po príchode do stanice Malé Straciny, bol prívesný vozeň odvesený a sólo motor prešiel na koľaje vlečky bane Dolina. Zdokumentovanie tohoto momentu si nenechal ujsť ani jeden z účastníkov jazdy, takže po zastavení motoráku pri násypníkoch a vyrojení sa z vlaku to miestami vypadalo, že sme priviezli novú smenu do bane.

   Po návrate z vlečky bane Dolina, sme opäť privesili prívesný vozeň a pokračovali v jazde ďalej do Veľkého Krtíša. Úsek trate Malé Straciny – Veľký Krtíš bol odovzdaný do prevádzky 27.2.1978 a tak sme si touto jazdou pripomenuli tohtoročné trochu opomínané 30 ročné výročie od zahájenia dopravy. Po príchode sa však počasie pokazilo, začalo pršať a tak sme sa po obehnutí súpravy vybrali na cestu domov do Zvolena. Táto jazda, počas ktorej sme prešli 201 km sa vyznačovala aj jednou zvláštnosťou. Prejazdom cez maďarské územie sa rozšíril okruh medzinárodných návštev historického motorového vozňa M 131.1053 aj o našich južných susedov.

 
   Fotogaléria:
Križovanie vo výhybni Pstruša Fotozastávka na Píle Bývalá železničná stanica Rapovce, dnes nákladisko a zastávka
     
Štátna hranica medzi zastávkou Kalonda a stanicou Ipolytarnóc MÁV M131 opúšťa územie Maďarskej republiky V obležení fotografmi
     
Železničná stanica Malé Straciny V cieli jazdy, vo Veľkom Krtíši Nostalgické stretnutie v Kalonde
     


Článok a fotografie: KHT

TOPlist