Zimné jazdy historickými vláčikmi zabudnutou traťou č.153

   Na sobotu 9. Februára 2008 zorganizoval KHT jazdu historických vlakov na trati ŽSR číslo 153. Pod týmto číslom sa skrýva traťový úsek zo Zvolena smerujúci do 74 kilometrov vzdialených Šiah. Akciou sa oficiálne začali celoštátne oslavy 160. výročia príchodu prvého vlaku na územie Slovenska. Jazda na tejto trati nebola zvolená náhodne. Po veľkej redukcii osobnej dopravy na Slovensku vo februári roku 2003 po nej prešiel posledný vlak s prepravou cestujúcich, a osobná doprava na nej nebola do dnešných dní obnovená.

   Pre tento dôvod sme sa rozhodli neusporiadať jazdu iba jedného historického vlaku, ale hneď piatich. Na tejto akcii sa členovia nášho klubu rozhodli predstaviť vo vlaku č.1, idúceho na trase Zvolen os. st - Krupina vynovenú súpravu historických osobných vozňov ťahaných 100 ročnou parnou lokomotívou 422.0108, nazývanou aj "Malý Býček". Súprava pozostávala z opravených dvojosových vozňov typu Ci, ktorých oprava prebiehala nasledovne: Ci 3-9738 opravený členmi KHT v roku 2007, Ci 4-2093 (KHT 2008) a Ci 3-9781 (Strojmat Topoľčany).

   Vlakmi č.2,3,4 Zvolen - Krupina – Šahy – Krupina mali byť súpravy motorových vlakov tvorené 60 ročným motorovým vozňom M 131.1053 a prípojnými vozidlami. Pre návrat vlaku č.5 z Krupiny bola zvolená varianta „ dlhej “ súpravy pozostávajúca zo všetkých vozidiel zúčastnených na tejto akcii.

   V priebehu posledných týždňov roku 2007 a následne aj roku 2008 prebiehali prípravy vozidiel na túto jazdu. Na vozni Ci 4-2093 bola prevedená oprava, prípojné vozne boli premazané, vyčistené a pripravené na jazdu. Na parnej lokomotíve bolo prevedené prevádzkové ošetrenie, a boli odstránené predchádzajúce závady. Jednou z najväčších bolo odstránenie nepravidelného chodu kompresora a jeho následné odskúšanie. Potom bola sto ročná starenka nazbrojená uhlím, drevom na rozkurovanie a po naplnení vodou bola pripravená na zakúrenie. Ten čas nastal v piatok v ranných hodinách. Poobede sa ručička na manometri tlaku kotla začala dvíhať a naša lokomotíva sa začala prebúdzať zo zimného spánku. Po dosiahnutí tlaku asi 4,5 bar sme začali postupne skúšať činnosť jednotlivých zariadení na rušni. Obzvlášť nás zaujímala činnosť kompresora pri poháňaní parou, ktorý bol po oprave odskúšaný iba vzduchom. Našťastie kompresor začal tichučko odfukovať a tlak v hlavných vzduchojemoch začal stúpať. Zároveň so stúpajúcim tlakom v kotli prebiehali ďalšie funkčné skúšky. Neskôr keď sme išli preposunovať parnú lokomotívu na súpravu osobných vozňov pre odskúšanie parného kúrenia nastal problém. Kompresor začal štrajkovať, jeho chod bol čoraz nepravidelnejší až sa napokon úplne zastavil. Okamžite sme začali vzniknutú situáciu riešiť prehliadnutím mazania, chodu šupátok, chodu piestnice. Počas celej noci sme skúšali postupne obmieňať jednotlivé komponenty avšak bez úspechu. Kompresor tvrdohlavo štrajkoval a akoby sa s nami iba tak pohrával. Niekedy spravil pár cyklov aby nám dodal trochu nádeje a niekedy sa nerozbehol vôbec. Ráno okolo piatej hodiny padlo nasledujúce rozhodnutie o zmene radenia parného vlaku. Vlak povezie 45 ročná perla Zvolenského depa motorová lokomotíva T 678.012, a na postrk a kúrenie vlaku bude použitý "Malý Býček".

   Jazda mimoriadnych vlakov bola spropagovaná na našej klubovej stránke, na stránkach so železničnou tématikou : vlaky.net a railpage.net, boli vylepené plagáty o jazde a taktiež bola oznámená občanom mestským rozhlasom v obciach a mestách ležiacich v trase týchto vlakov. To, že záujem o jazdu bude veľký svedčila aj rýchlosť predaja miesteniek platných do vlakov č.1,3,4 a 5, idúcich na celom úseku trate Zvolen – Šahy, ktoré boli vypredané v priebehu pár dní. Predpredaj miesteniek bol zvolený z dôvodu obmedzenej kapacity motorového vlaku č.2 a 3 ( Krupina - Šahy – Krupina) v počte 85 kusov. Počas predpredaja nás doslova "uprosili" záujemcovia o jazdu do Šiah o predaj asi 10-tich lístkov naviac, s tým, že im nebude vadiť aj keď budú počas jazdy stáť. Lenže, to čo sa za malú chvíľu začalo odohrávať po príchode z depa do stanice z nás neočakával nikto. Po pristavení súprav vlakov na štvrté nástupište Zvolenskej osobnej stanice, ktoré bolo dlhé roky spojené s odchodmi a príchodmi vlakov práve do/zo Šiah, sa na historické vlaky doslova vrhla masa budúcich cestujúcich v snahe zabezpečiť si čo najlepšie miesto vo vlaku. Po nastúpení prvých nedočkavcov do súpravy parného vlaku, ľudí na peróne stále neubúdalo, ba naopak po príchode rýchlikov od Bratislavy a Košíc sa priestor prehustil až natoľko, že sa nám v dave stratil vlakvedúci. V našich silách nebolo možné skontrolovať cestujúcich s platným cestovným lístkom a tak sa odchádzalo do Krupiny s plnými súpravami obidvoch vlakov (parný aj požiarny). V takýchto podmienkach s miernym meškaním odchádzali historické vlaky do Krupiny. Pomaranč v čele prvého vlaku s pomocou parnej lokomotívy 422.0108 meškanie po Dobrú Nivu stiahli, počasie sa umúdrilo, všadeprítomná hmla začala stúpať, ba aj slniečko vykuklo spoza oblakov a prekvapene pozeralo čože sa to deje na tejto trati, kde už roky osobný vlak nevidelo.

   Počas celej jazdy vlakov sme boli svedkami toho, ako ľudom na tejto transverzálnej trati vlakové spojenie chýba. Na každej železničnej zastávke vlaky očakávalo množstvo domáceho obyvateľstva, ktoré nás radostne zdravilo a kládlo spoločnú otázku: Kedy prídete znovu?

   Po príchode do Krupiny na miestnej železničnej stanici nastala situácia, na ktorú si nespomínajú ani pamätníci. Asi tisícka ľudí sa chcela dostať do motorového vlaku idúceho do Šiah. Vlak bol preplnený natoľko, že sa rušňovodič, ktorý si vonku pri vlaku plnil dopravné povinnosti nemohol dostať na svoje stanovište. No všetko sa vyriešilo a motoráčik bol s malým meškaním vypravený do Šiah. Počas pobytu v Šahách sa mimoriadny motorový vlak stretol aj s "pravidlom", ktorý prišiel od Čaty. Tak sa tu stretli dve motorové súpravy vlakov, ktoré prišli z rozdielnych smerov. Aká škoda, že trať do Šiah pokračujúca do Budapešti už neexistuje. To by sa v miestnej stanici možno stretli až tri vlaky a každý pod hlavičkou iného dopravcu. A možno by osobná doprava na trati č.153 nebola ani zastavená…

   Koniec týmto úvahám dalo vypravenie mimoriadneho vlaku späť do Krupiny. Po príchode do Krupiny cestujúci prestúpili do prichystaného parného vlaku, ozvláštneného zmenou postavenia hnacích vozidiel. Motorový rušeň bol nasadený na príprah parnej lokomotíve a spoločne odviezli zmiešaný vlak do Zvolena. Motoráčik, ktorý mal byť pôvodne privesený na koniec parného vlaku bol z dôvodu nedostatku snehovej nádielky použitý ako požiarny vlak. Takže nakoniec sa nám podarilo trochu oživiť situáciu na tejto trati a pripomenúť si jej zašlú slávu, veď tých vlakov čo prešlo po nej v tento deň bolo až šesť!

 
   Fotogaléria:
Súprava hitorických vláčikov odchádza z RD Zvolen Konvoj pod zvolenským zámkom Vlak č. 1 opúšťa výhybňu Breziny
     
Cénula stúpa na Dobrú Nivu Historický vláčik sa rozbieha zo zastávky Dobrá Niva Vjazd do Krupiny
     
"Stotridsaťjednotka" na ceste do Šiah Ako za starých čias Pobyt v Babinej pri ceste späť
     
Cénula sa blíži k cieľu svojej cesty
 


Článok: KHT
Fotografie: Boris Dzurňák

TOPlist