Strana:  1  2  3 
    556.039 národná kultúrna pamiatka

Dňa 12. decembra 2007 vydalo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, sekcia kultúrneho dedičstva, rozhodnutie, ktorým sa parný rušeň 556.039 vyhlasuje za národnú kultúrnu pamiatku...


    Správa o opravárenskej činnosti KHT za rok 2006

Okrem zabezpečenia jázd mimoriadnych i pravidelných nostalgických vlakov, či účasti na niekoľkých železničných výstavách KHT v roku 2006 previedli aj nasledujúce opravy a rekonštrukcie na vozidlách..


    Oprava osobného vozňa Ci - 3 9738

Zimné obdobie 2006 - 2007 využili členovia KHT na opravu vonkajšieho laku osobného vozňa Ci - 3 9738...


    Osadenie spojníc na parnom rušni 354.1178

Dňa 28.3.2007 bola úspešne ukončená oprava a kompletizácia spojníc parného rušňa 354.1178 ich osadením na rušeň...

Strana:  1  2  3 
TOPlist