Ako sa z Ci 4-7995 stal Ci 4-2093

   Vozeň bol vyrobený v roku 1915 vo vagónke Ringhoffer. Po vyrobení obdržal číslo Ci 31-294. Pri prečíslovaní v roku 1920 (to už patrí pod ČSD) dostal nové evidenčné číslo Ci 4-2093. Od roku 1955 patrí pod domovskú železničnú stanicu Brno, dielne Krnov, od roku 1957 je mu zmenená vozňová trieda a dostáva číslo Bi 4-7995. V 60-tich rokoch minulého storočia mu z bezpečnostných dôvodov (stále viac sa rozširujúca elektrifikácia – nebezpečie úrazu el. prúdom) demontujú rebríky a plošinu na streche. Po roku 1967 je od ČSD vyradený a jeho činnosť končí v roku 1982 na vlečke Švermových železiarní Podbrezová, kde bol nasadzovaný vo vnútropodnikovej doprave. Koncom 80-tich rokov minulého storočia (už v rámci novo tvoriacej sa zbierky budúcich historických vozidiel), je dobrovoľnými aktivistami opatrený novým náterom a pri tejto príležitosti dostáva nesprávne evidenčné číslo Ci 4-7995.

   V roku 1999 prichádza do Zvolena, kde pripadne do starostlivosti tunajšieho KHT (Klub historickej techniky). Hoci pri pohľade z väčšej vzdialenosti vyzerá vozeň zachovalo, pri podrobnejšej prehliadke môžeme skonštatovať, že jeho stav je dosť úbohý: Interiér je špinavý, farba sa odlupuje, nástupné schodíky sú zhnité, miesto okien sú založené iba atrapy (aj tie dokonca opačne), chýba náhon dynama. Lak na skrini sa odlupuje a miestami hrdza úplne prežrala plechy. Chýbajú niektoré ozdobné lišty okolo okien. Naproti tomu má tento vagón ako jeden z mála správne účinkujúcu tlakovú brzdu. V RD Zvolen mu je do konca roku opravený náter v interiéri. V rokoch 2005 až 2008 prebieha oprava okien.

   Dňa 27.8.2006 a 1.5.2007 má vozeň naozaj "namále". Pri nostalgických jazdách mu vzhľadom na poškodený plech čelníka predstavku vietor podfúkne iskry odletujúce z parnej lokomotívy medzi plech a drevenú strechu vozňa. Skoro 100 ročná drevená konštrukcia začína okamžite tlieť a neskôr aj horieť. Oheň sa však zo značnými problémami podarí uhasiť a vozeň je tak zachránený. Týmto by sme chceli poďakovať neznámemu pánovi, ktorý nás na požiar strechy v Handlovej upozornil a zabránil tak väčším škodám. V roku 2006 je opravená strecha, sú v nej zaplátané diery a je natrená bielou farbou.

   Keďže na vagóne sa od jeho vyrobenia, respektíve poslednej opravy podpísal zub času je po 6 decembri 2007, kedy absolvoval svoju poslednú jazdu pristavený na opravu svojho vonkajšieho vzhľadu. V mesiacoch december – január 2008 je vagón kompletne obrúsený a vytmelený, sú vyrobené chýbajúce ozdobné lišty okolo okien, novo vyrobený plech na čelníku strechy jedného z nástupných predstavkov. Sú vymenené ďalšie nástupné schodíky na plošiny. Je sprevádzkovaný náhon dynama, ošetrené a dobité AKB. Po nalakovaní pôvodným odtieňom farby, dostáva číslo, ktoré mu bolo pridelené v roku 1920 – Ci 4-2093. Počas tejto opravy odpracovali členovia klubu na tomto vozni asi 1000 hodín. Vozeň sa aj keď nie ešte úplne dokončený prvý krát predstavil verejnosti dňa 9. februára 2008 v súprave historického vlaku do Krupiny.

 
   Fotogaléria:
Posledná jazda pred opravou Detail poškodenia Diery v plechu neboli vzácnosťou
     
Padajúca farba Detail poškodenia Odtrhnutých líšt bolo niekoľko
     
Staré drevo v minulosti takmer zhorelo Oprava čelníka strechy Tmelenie nerovností na predstavku
     
V základnom nátere Vrchný zelený náter Opravený spolu s ostatnými
     


Článok: MDC Bratislava, spomienky p. Maruna
Fotografie: KHT

TOPlist