Oprava „cénuly“ T 678.012

   V roku 2016 od uvedenia rušňa do muzeálnej prevádzky uplynulo už 18 rokov a nastal čas opätovnej tlakovej skúšky pôvodných vzduchojemov, s rokom výroby 1962.

   Verdikt skúšobného komisára bol s ohľadom na vek vzduchojemov a ďalšiu bezpečnú prevádzku rušňa nekompromisný a bola nariadená výmena vzduchojemov za nové.

   A keďže výroba nových vzduchojemov, atypických rozmerov a počtu vyrobených kusov bola finančne náročná nastala potreba získať výrobcu, ktorý by sa na tak nevýhodný projekt podujal a samozrejme potreba získať finančné prostriedky na samotnú výrobu.

   Vhodného výrobcu nových vzduchojemov sme našli vo firme ZASTROVA Spišská Stará Ves a.s., ktorá popri svojom hlavnom výrobnom programe tlakových nádob pre súčasné koľajové vozidlá aktívne spolupracuje s múzejnými klubmi na Slovensku, a v ktorej nám pred pár rokmi vyrobili nové vzduchojemy na muzeálny motorový vozeň M 131.1053.

   Vo firme ZASTROVA boli však natoľko naklonení myšlienke opätovného sprevádzkovania tak unikátneho rušňa, že predstavenstvo firmy odsúhlasilo výrobu s minimálnymi finančnými nákladmi pre KHT pri RD Zvolen.

   Výrobe vzduchojemov predchádzala príprava dokumentácie, skreslenie pôvodných vzduchojemov priamo na rušni pracovníkmi ZASTROVA, a.s. ako aj doplnenie podkladov zo strany KHT. Následne podľa voľných výrobných kapacít došlo k samotnej výrobe vzduchojemov.

   A tak sme jedného dňa obdržali príjemnú správu zo Spišskej Starej Vsi, že vzduchojemy sú hotové a pripravené na prevzatie.

   Začiatkom októbra sme vzduchojemy previezli do Zvolena, kde boli opatrené vrchným náterom.

   pripravené hlavné vzduchojemy 10.09.2018


   

pripravené pomocné a pristrojový vzduchojem 10.09.2018


   Medzitým sme vykonali kapacitnú skúšku akumulátorov, prekáblovali zostarnutú kabeláž elektromotora chladenia malého vodného okruhu, odpojili staré vzduchojemy a strechu a tak pripravili rušeň na výmenu vzduchojemov a jeho znovu sprevádzkovanie.

   Vzduchojemy sa preväzovali v Rušňovom depe Zvolen za podpory Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia a.s., ktorá rozhodla o zvýhodnenej finančnej sadzbe za výmenu vzduchojemov.

   


hlavný vzduchojem "nadlietava" 18.11.2018 nad rušeň T 678.012 počas výmeny vzduchojemov v dielni SÚaO RD Zvolen patriacej ZSSK Cargo a.s


   

atypický, 2,5m dlhý hlavný vzduchojem vyrobený vo firme ZASTROVA a.s bude o pár okamihov vložený do rušňa T 678.012


   A tak 18. novembra 2018 boli vzduchojemy previazané a mašina pripravená na svoje znovuzrodenie. K tomu došlo o týždeň neskôr, keď sa po troch rokoch od posledného výkonu, opäť rozburácal preplňovaný radový 8 valec a rušeň sa po funkčných skúškach a skúške brzdovej výstroje opatrne vydal na očakávanú skúšobnú jazdu, zatiaľ iba v podmienkach rušňového depa, ktorá po odvážení a dokončení opravy prebehne aj v traťovom úseku.

   Tým sa zavŕši dlhodobá oprava a rušeň T 678.012 sa zaradí opäť medzi prevádzkové muzeálne skvosty našich tratí.

   


Funkčná skúška rušňa v obvode RD Zvolen 24.11.2018
foto:Bastions


   Na záver treba ešte raz poďakovať firmám, bez pomoci ktorých by táto oprava nebola zrealizovaná a mašinka by stále patrila medzi neprevádzkové stroje:
- ZASTROVA Spišská Stará Ves a.s.
- Železničná spoločnosť Cargo Slovakia a.s.
- Železničné múzeum SR
- ŽOS Zvolen a.s.


Autor a neoznačené fotografie: KHT

TOPlist