Opravárenská činnosť KHT v roku 2011.

   Od začiatku roka 2011 klub pokračoval v strednej oprave parnej lokomotívy 422.0108. Po založení nových kotlových rúr, zavalcovaní a zaperklovaní ich koncov v peci prebehla za prítomnosti kotlového komisára tlaková skúška, ktorá bola úspešná. Tak sa mohlo začať s postupným krytovaním kotla, založením vodných vaní a rušňovodičskej búdky. Postupne na rušni popribúdala povinná armatúra a po skompletovaní bol rušeň odvážený na koľajovej váhe. Úspešné ukončenie strednej opravy bolo zavŕšené skúšobnou jazdou do Hronskej Dúbravy.

Malý Býček počas skúšobnej jazdy v stanici Hronská Dúbrava


   Počas prvých mesiacov roka 2011 sme previedli defektoskopické prehliadky dvojkolí všetkých dvojosových osobných vozňov Ci, služobného vozňa Dd 6-4077, cisterny R 555150 a prípojného vozňa BDlm a expozičného vozňa pancierového vlaku Z. Dvojkolia, ktoré nevyhovovali normám museli byť nahradené novými zo zrušených vozňov, čo predlžovalo čas opravy a zvyšovalo samotné náklady na opravu.

   V máji bol na parný rušeň 422.0108 v rámci skúšobného zábehu dosadený opravený parný kompresor pre rušeň 354.1178.

   Začiatok leta sa niesol v duchu veľkej opravy náteru strechy osobného vozňa Ci 2093, ktorá pokračovala náterom interiéru dnes málo používanou metódou - fládrovaním.

Prebiehajúca oprava náteru strechy vozňa Ci 4-2093  zmena interiéru vo vozni Ci 4-2093


   Na rušni T 478.3109 po zakúpení a namontovaní nových vstrekovacích trysiek bol kompletne premeraný a nastavený spaľovací motor, spojený s náterom vrchnej časti kapoty a strechy.

  


   Na rušni T 678.012 bola vykonaná kapacitná skúška AKB.

   Malý posunovací rušeň BN 60 sa podrobil oprave trecej lamelovej spojky.

   Na motorovom rušni T 466.0253 „pílštik“ sme vyčistili palivový okruh, sfunkčnili naftoznaky , sfunkčnili sklzovú ochranu a vyčistili olejové filtre tkz. ADASTY.

   Raritný hlbinný vozeň Ha 99001 bol opravený do vystavovateľného stavu, podľa dochovanej historickej dokumentácie boli vyrobené dvere na brzdársku búdku a svoju premiéru pred verejnosťou absolvoval v septembri počas GP Zvolen.

predstavenie hlbinného vozňa Ha počas pretekov GP 2011, spolu s motorom určeným pre rušeň 757 003-9


   Na motorovom vozni M 131.1053 bola opravená trecia spojka vymenením všetkých lamiel a nastavením. V prevodovke Mylius došlo počas jazdy do Košíc k únavovému lomu už v dávnej minulosti opravovanej vidličky predvoľby 4 – tého prevodového stupňa. Po oprave bol rušeň odskúšaný až na ostrých jazdách po Bratislavských spojkách v rámci stretnutia Rendez 2011.

opravena trecia spojka motorového vozňa M 131.1053 pred kompletizáciou

Radič prevodovky MYLIUS bez zaraďovacej vydličky 4. stupňa  detail na unávový lom vodítka vidličky pre zaradenie 4. prevodového stupňa


   Na dlhodobom rozpracovanom parnom rušni 354.1178 sa podarilo skompletizovať celé brzdové ústrojenstvo a započalo sa s výrobou čapov zaistenia spojníc. Boli vyrobené tesnenia viek parných valcov, vložený ľavý piest a založené predné a zadné veko ľavého parného stroja, rozpracovaná oprava krycích plechov parného stroja a uloženia pomocného vzduchojemu ako aj výroba chýbajúcich častí parného stroja.

   Kedže KHT nedisponuje technológiou na vykonanie revízie štvornápravového rýchlikového vozňa, bol ubytovací vozeň Wlab z roku 1968 v júli odoslaný do vozňového depa Košice, kde na ňom bola prevedená revízia v rozsahu R2 spojená s výmenou opotrebovaných častí.

   V októbri bola na motorovom vozni M 131.1053 opieskovaná strecha neskôr opatrená základným náterom. Po opieskovaní strechy sa zistilo silné poškodenie plechov na vetracom tuneli. V novembri boli vyrobené a namontované nové krycie plechy na vetrací tunel strechy a následne sa pristúpilo k ďalšiemu kroku k získaniu pôvodného vzhľadu z roku 1948 tohto motorového vozňa spočívajúcom v odstránení reflektoru a jeho nahradením svetlom označujúcim prednú stranu „P“, alebo zadnú „Z“ stranu vozňa.

M 131.1053 náhrada reflektoru počas opravy strechy


   Pred prezentáciou pancierového vlaku Štefánik počas leteckých dní boli vykonané prehliadka a údržba všetkých vozňov pancierového vlaku.

   Na parnom rušni 556.039 sme obnovili konzerváciu pojazdu a rozvodov a v rámci postupného uvádzania do vystavovateľného stavu bola na dymničné dvere osadená replika diaľkového reflektoru.


Článok a fotografie: KHT

TOPlist