Aktuálna situácia z prebiehajúcej strednej opravy parnej lokomotivy 422.0108 „ malý býček“.

   Parná lokomotiva 422.0108 s kotlom vyrobeným v roku 1902 prešla poslednou redukovanou opravou na prelome rokov 2003/2004. Po päť ročnom odročení v zmysle platných predpisov a noriem a prebehnutí šesťročného opravárenského cyklu bola jej ďalšia redukovaná stredná oprava naplánovaná na jar roku 2010. Keďže časovo bola táto oprava plánovaná na obdobie 9 mesiacov, pristúpili členovia KHT k jej predčasnému začatiu už v novembri 2009 v snahe ukončiť túto opravu do nasledujúcej sezóny v roku 2010. Počas prebiehajúcej opravy sa rozsah stanovených opráv zmenil na strednú opravu spojenú s výmenou rúr v kotli parnej lokomotivy.  A tak už v decembri roku 2009 prebehlo odplášťovanie a odstrojenie kotla, v januári 2010 sa začalo s trhaním celkovo 166 kusov rúr - žiarnic. Po vytrhaní rúr nastalo zdĺhavé čistenie samotného vnútra valcového a skriňového kotla. V jarných mesiacoch bola lokomotíva vyviazaná a podrobená nariadeným defektoskopickým prehliadkam. Závesy rušňa, ktoré po defektoskopickej prehliadke vykazovali chyby, boli opravené, prípadne vymenené. Po zadaní výroby nových rúr do Českej republiky, boli v máji nové rúry dovezené do priestorov MDC v Bratislave, kde v historickej „trubkárni“ prebehla úprava tvaru ich koncov kovaním. V júni bola lokomotíva opätovne zaviazaná a ďalšie obdobie sa nieslo v znamení žíhania koncov rúr, ktoré boli neskôr zbavené okují a následne obrúsené a preleštené. Taktiež bolo zrealizované nové vyliatie kompozície do križiakov a vytvorený model atypického brzdového klátiku, ktorého výroba v súčastnosti prebieha. Po založení nových rúr do kotla v mesiaci august prišlo k samotnému zavalcovaniu do trubkovníc. Neskôr prišlo na rad zaperklovanie koncov rúr v pecnej trubkovnici a mohlo sa pristúpiť k tlakovým skúškam kotla. Prvé skúšky ukázali drobné netesnosti na preplátovaných švoch valcového kotla a niekoľkých hlavičkách rozpreriek, ktoré sa predpísanými technologickými postupmi opravili. Ďalšia tlaková skúška už nevykázala úniky tlaku, a tak v súčastnosti prebieha kompletizácia rušňa, ktorá by mala vyvrcholiť ukončením opravy v mesiaci marec 2011. O ďalšom priebehu opravy Vás budeme opäť informovať.

 
   Fotogaléria:
december 2009 - čiastočne odstrojená lokomotíva 17.1.2010 - vyrážanie rúr zo strany pecnej trubkovnice 31.1.2010 - pohľad do vnútra kotla po vytrhnutí vacsiny rúr
     
MDC BA, rezanie rúr na potrebnú dĺžku, mieru ma podpredseda na monterkovej blúze rozširovanie konca, ktorý bude umiestnený v dymničnej trubkovnici skúvanie (zužovanie) opačného konca umiestneného do pecnej trubkovnice
     
vložené nové rúry do kotla, pohľad z vnútra kotla pohľad na vyliaty križiak novou kompozíciou
 


Článok a fotografie: KHT

TOPlist